USAID Turizam: Online finansijski direktorij

28.07.2022.

USAID Turizam projekat u proteklom periodu aktivno je radio na unapređenju Online finansijskog direktorija, sveobuhvatnog dokumenta sa informacijama o dostupnim izvorima finansiranja za turistički sektor u Bosni i Herzegovini.

Prvobitna pdf verzija je sada unapređena u web verziju koja će omogućiti brže i jednostavnije ažuriranje informacija o novim izvorima finansiranja, te jednostavniji pregled za sve zainteresirane korisnike Direktorija. Dostupne informacije o vrstama finansiranja uključuju standardne kreditne proizvode finansijskih institucija, specijalne finansijske linije, subvencije i grantove javnih institucija i međunarodnih organizacija. Takođe, Direktorij pruža osnovne smjernice kako se prijaviti za posebne linije subvencioniranja, kredite, kako pripremiti potrebnu dokumentaciju, uz pojašnjenje terminologije iz svijeta finansija, kao i set alata koji aplikantu može pomoći da napravi kvalitetan projekat (urnek poslovnog plana, kreditni kalkulator, itd.).

Online finansijski direktorij bitće redovno održavan i dopunjavan sa najnovijim informacijama.  Direktorij je izradio USAID Projekat razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) i namijenjen je turističkom sektoru u našoj zemlji.

 

Direktorij