Zaključak o javnoj prodaji

Početna 9 Aktuelnosti 9 Zaključak o javnoj prodaji

01.03.2023.

Snop-komerc d.o.o Trn, Laktaši – u stečaju

Stečajni upravnik, dana 28.02.2023. godine, objavljuje:

Zaključak o javnoj prodaji

(prikupljanjem pismenih ponuda)

 

1.Pokretne imovine, opreme stečajnog dužnika Snop-komerc d.o.o Trn, Laktaši – u stečaju, lokacija Ruska broj 25,Trn, Laktaši, ukupne vrijednosti od 2.500,00 KM i to rashladna vitrina-neispravna 3 kom, hladnjača-neispravna, klima uređaj-neispravan, fiskalna kasa-neispravna 2 kom, hladnjača Frigoklima-neispravna, škarasta ograda, rashladna komora-neispravna.

2.Mjesto i datum prodaje: Okružni privredni sud Banja Luka, dana 20.03.2023. godine, u 12 časova i ista će se održati i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

3.Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja do dana 20.03.2022. godine do 10,00 sati izvrše uplatu depozita i to za sve ukupno 250,00 KM na ž.r stečajnog dužnika broj: 5620998178030821 otvoren kod NLB Banke a.d. Banja Luka.

4.Stavke koje su predmet oglašavanja prodaju se u paketu, po sistemu javnog prikupljanja ponuda, koje se dostavljaju u zatvorenim kovertama neposredno na dan održavanja javne prodaje i to 30 minuta prije početka održavanja javne prodaje (otvaranja pismenih ponuda), u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci. Učesnici licitacije su dužni da uz punudu dostave i uplatnicu na ime depozita.

5.Pristigle ponude će se otvoriti u Okružnom privrednom sudu Banja Luka, na licitaciji dana 20.03.2023. godine, kada će stečajni upravnik izabrati najpovoljnijeg kupca. Ponude na iznos ispod procijenjene vrijednosti neće se razmatrati.

6.Ponuđaču, koji izvrši uplatu depozita, a ne želi da licitira na licitaciji, želi odustati na licitaciji bez ponuđene cijene, se neće vratiti depozit. Ponuđač koji licitira a ne uspije na licitaciji, istom se vraća depozit u roku od 7 dana, a ponuđač koji izlicitira ponuđenu imovinu, depozit će se računati kao dio uplate, s tim da razliku do licitirane cijene dužan uplatiti u roku od 5 dana. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od izlicitirane cijene, isti gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, a prihvata se sljedeća najpovoljnija ponuda pod istim uslovima, s tim da i ako drugi najpovoljniji kupac odustane od izlicitirane cijene isti gubi pravo na povrat uplaćenog depozita.

7.Učesnici licitacije mogu pristupiti licitaciji lično, putem zak. zastupnika uz rješenje o registraciji ili punomoći potpisane od strane ovlašćenog lica.

8.Kupac je dužan preuzeti kupljene predmete odmah po završetku licitacije, a najkasnije do 31.03.2023. godine.

9.U toku trajanja javnog oglasa zainteresovanim licima će se omogućiti da razgledaju imovinu koja je predmet prodaje, a detaljnije informacije, se mogu dobiti na telefon broj: 065 887 144.

 

Stečajni upravnik

Saša Zubović