Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske

Obavještavamo Vas da je danas 02.03.2023. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske broj 17/23 od dana 22.02.2023. godine (stranice 31-38).

Privredna komora Republike Srpske je aktivno učestvovala u izradi predmetnog Zakona kroz učešće u radnoj grupi za izradu istog, te je predlagala niz mjera koje su uvrštene u Zakon o izmjenama i dopunama.

Najznačajnije izmjene i dopune Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju odnose se na definisanje uslova za upravljanje motornim vozilom namijenjenim za javni prevoz i prevoz za vlastite potrebe kojim je u Zakon uvršteno periodično osposobljavanje vozača, produženje roka važenja vanrednog tehničkog pregleda na autobusima na kojim se vrši organizovani vanlinijski prevoz predškolse djece, učenika i studenata sa 72 časa na 15 dana, uvrštavanje niz odredbi u Zakon koji će dovesti do efikasnijeg sankcionisanja vršenja nelegalnog prevoza kroz veća ovlaštenja nadležnim inspekcijama u suzbijanju nelegalnog prevoza, te propisivanje odredbi o pravima putnika u javnom prevozu lica.

Ukoliko imate potrebu za dodatnim informacijama ili razjašnjenjima ostalih izmjena, te prijedloge za izmjenu trenutno važećeg teksta, stručne službe Privredne komore Republike Srpske Vam stoje na raspolaganju.

Print Friendly

Leave a Reply