Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu

02.03.2023.

Obavještavamo Vas da je 28.02.2023. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske broj: 16/23 od dana 20.02.2023. godine (stranice 7-12).

Privredna komora Republike Srpske je aktivno učestvovala u kreiranju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu Republike Srpske, te je kroz svoje aktivnosti uputila i inicijativu za izmjene i dopune Zakona koja je i ugrađena i u sam tekst Zakona. Dodatno, u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma organizovane su tri javne rasprave na temu ovog Zakona u Banjaluci, Bijeljini i Trebinju gdje je omogućeno značajnom broju privrednih subjekata iz ove oblasti da izlože svoje komentare, sugestije i primjedbe.

Novim odredbama Zakona, turistički vaučeri su definisani kao trajna kategorija kojim se omogućava svakom građaninu sa državljanstvom Republike Srpske da ostvari pravo na subvenciju troškova usluga smeštaja ili drugih ugostiteljskih usluga, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, čime je realizovan jedan od osnovnih zahtjeva Privredne komore Republike Srpske u sektoru turizma da se vaučeri zakonski definišu, te da budu u upotrebi tokom čitave godine, a ne samo u toku krizne situacije koja je bila na snazi tokom pandemije virusa korona.

Od ostalih izmjena i dopuna ističemo izmjenu starosne granice vozila koja se koriste za iznajmljivanje, na način da vozila koja se iznajmljuju ne smiju biti starija od sedam godina, umjesto prethodno definisane starosti vozila koja je iznosila pet godina. U istom članu zadržana je obaveza pružalaca usluga iznajmljivanja vozila da obezbijede servisiranje i parking-prostor za sva motorna vozila i to je, takođe, promjena u odnosu na Nacrt zakona i rezultat je javne rasprave na Nacrt Zakona. Takođe su propisane i dodatne obaveze za pružaoce usluga raftinga i iznajmljivanja vozila, a Zakon definiše i pružanje usluga na kupalištima.

Ukoliko imate potrebu za dodatnim informacijama ili razjašnjenjima ostalih izmjena, te prijedloge za izmjenu trenutno važećeg teksta, stručne službe Privredne komore Republike Srpske Vam stoje na raspolaganju.