ZZ „ Potkozarje“ p.o., u stečaju – I licitacija

Početna 9 Tenderi 9 ZZ „ Potkozarje“ p.o., u stečaju – I licitacija

02.03.2022.

ZZ „ Potkozarje“p.o – u stečaju
Romanovci, Gradiška
Broj: 26 / 22
Datum: 01.03.2022. godine
Na osnovu člana 105,106 i 107 Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 26/10), a u skladu sa Odlukama  Skupštine povjerilaca od  24.01.2018 god. i Odbora povjerilaca od 18.02.2022 god. stečajni upravnik dana.01.03.2022 god. godine donosi:
O G L A S o prodaji imovine stečajnog dužnika putem  javnog nadmetanja -I licitacija-

OGLASI - I LICITACIJA NEKRETNINA JAVNO NADMETANJE