Usluge

Javna ovlašćenja

IZDAVANJE POTVRDA, UVJERENJA SAGLASNOSTI I MIŠLJENJAPotvrda da se roba ne proizvodi u BiHSekretari granskih...

ATA Karneti

ATA aplikacija ATA online je aplikacija putem koje se podnosi zahtjev za izdavanje ATA karneta i dodatnih listova...

Boniteti

Na osnovu člana 11. Zakona o Privrednoj komori Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 65/08), Pravilnika o...