Dom naroda PS BiH: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama