Izvršni odbor Udruženja za upravljanje investicionim fondovima

1.            DUIF “EUROINVESTMENT” a.d. Banja Luka

3.            DUIF ” MENADžMENT SOLUTIONS” a.d. Banja Luka

4.            DUIF ”KRISTAL INVEST” a.d. Banja Luka

KONTAKT OSOBE

Dragana Šobot

Sekretar

Udruženje za upravljanje investicionim fondovima

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-133
+387 51 493-126
draganas@komorars.ba

Aktuelnosti