Održan „Otvoreni razgovor“ predstavnika kompanija iz sektora IKT sa predstavnicima resornog ministarstva

12.05.2022.

Upoznavanje sa realnom situacijom u poslovanju privrednih društava u sektoru informaciono komunikacionih tehnologija, kao jednog od najznačajnijih tehnoloških pokretača razvoja privrede, bio je cilj današnjeg „Otvorenog razgovora“, koji je, danas u Komori, orgnizovalo Udruženje za IKT u Privrednoj komori Republike Srpkse u saradnji sa Ministarstvom za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Na ovom događaju, kojem su prisustvovali predstavnici 15 privrednih društava iz sektora IKT, predstavljene su i aktivnosti Udruženja sublimirane u dokumentu koji je Komora prethodno, sa prijedlozima, poslala nadležnom ministarstvu.

Na stastanku je zaključeno da je neophodna hitna realizacija e-Uprave, koja sa sobom nosi i druge zakonske i organizacione izmjene, kao i omogućavanje kontinuiteta realizacije digitalne transformacije za postojeća privredna društva kroz Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske i implementacija rješenja iz IKT sektora putem podsticajnih sredstava.

U toku „Otvorenog razgovora“, između ostalog, istaknuto je da je prekretnica u kojem se nalazi privreda bitna sa stanovišta brzih promjena i izazova sa kojima se institucije države, ali i privreda moraju partnerski i iznad svega stručno ophoditi sa zajedničkim ciljevima i strateškim pravcima djelovanja.

IKT sektor je, kako je napomenuto, industrija koja je danas u ulozi najboljeg saradnika, vizionara, investitora i partnera na pripremi i realizaciji programskih aktivnosti Ministarstva, a isto tako IKT sektor vidi ovo ministarstvo kao partnera koji može pomoći u savladavanju i prevazilaženju teškoća sa kojima se kompanije iz sektora IKT susreću.

Istaknuto je da su sve aktivnosti sektora IKT uvijek usmjerene prema drugim sektorima privrede, institucijama srednjeg i visokog obrazovanja, a takvi oblici sinergijskog i partnerskog odnosa se moraju razvijati značajnije i brže, jer su kadrovska osnova za funkcionalnost sistema.

Učesnici sastanka saglasni da su Ministarstvo i Vlada RS realizatori procesa potpune i svrsishodne digitalizacije Javne uprave, stvaranja državnog DATA centra, jačanja Cloud sistema, realizacije digitalnog potpisa i digitalnog pečata, interoperabilnosti podataka i podsticaja digitalne transformacije u privredi koja se treba provoditi sistemski, definisane strateškim i akcionim planovima te osnaživanjem i uključivanjem akademske zajednice, uz potpuno angažovanje domaćeg IT sektora.

Privredna komora RS je u prethodnom periodu već formirala Centar za dualno obrazovanje i obrazovne politike, Edukativni Centar PKRS i Centar za digitalnu transformaciju, koji je sada neposredni inkubator za digitalizaciju i digitalnu transformaciju cjelokupne privrede.