Skupština Udruženja za upravljanje investicionim fondovima

  1. DUIF “EUROINVESTMENT” a.d. Banja Luka
  2. DUIF “INVEST NOVA” a.d. Bijeljina
  3. DUIF ” MENADžMENT SOLUTIONS” a.d. Banja Luka
  4. DUIF ”KRISTAL INVEST” a.d. Banja Luka
  5. DUIF ”POLARA INVEST” a.d. Banja Luka

KONTAKT OSOBE

Dragana Šobot

Sekretar

Udruženje za upravljanje investicionim fondovima

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-133
+387 51 493-126
draganas@komorars.ba

Aktuelnosti