Spisak članova Izvršnog odbora

  1. Grawe osiguranje a.d. Banja Luka
  2. Triglav osiguranje a.d. Banja Luka
  3. Dunav osiguranje a.d. Banja Luka
  4. Drina osiguranje a.d. Milići
  5. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka
  6. Nešković osiguranje a.d. Bijeljina
  7. Adriatik osiguranje d.d. Sarajevo – filijala Banja Luka

KONTAKT OSOBE

Dragana Šobot, dipl.oec.

Sekretar

Udruženje trgovine

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-133
+387 51 493-126
draganas@komorars.ba

Aktuelnosti