Spisak članova Skupštine

Društva sa sjedištem u Republici Srpskoj:

 1. Grawe osiguranje a.d. Banja  Luka
 2. Brčko gas osiguranje a.d. Brčko
 3. Drina osiguranje a.d. Milići
 4. Wiener Osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka
 5. Dunav osiguranje a.d. Banja Luka
 6. Triglav osiguranje a.d. Banja Luka
 7. Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
 8. Nešković osiguranje a.d. Bijeljina
 9. Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka
 10. Osiguranje Aura a.d. Banja Luka
 11. Osiguranje Garant d.d. Brčko
 12. Euros osiguranje a.d. Banja Luka
 13. SAS SuperP osiguranje a.d. Bijeljina
 14. Premium osiguranje a.d. Banja Luka

Filijale društava za osiguranje iz Federacije BiH:

 1. Croatia osiguranje d.d. Ljubuški – podruznica Banja Luka
 2. Vienna Insurance Group – pоdružnicа Banja Luka             
 3. Camelija osiguranje d.d. Bihac-podruznica BanjaLuka       
 4. Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo -podružnica Banja Luka             
 5. Adiatic osiguranje d.d. Sarajevo – filijala Banja Luka
 6. UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo – filijala Banja Luka          
 7. Sarajevo osiguranje d.d.Sarajevo – podruznica Banja Luka              

”ASA Central osiguranje” glavna filijala Banja Luka

KONTAKT OSOBE

Dragana Šobot, dipl.oec.

Sekretar

Udruženje trgovine

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-133
+387 51 493-126
draganas@komorars.ba

Aktuelnosti