Vozači “Elnos group” prisustvuju teoretskoj nastavi u okviru redovnog periodičnog osposobljavanja vozača

22.03.2022.

Vozači “Elnos group” prisustvuju teoretskoj nastavi u okviru redovnog periodičnog osposobljavanja vozača, koju organizuje Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske.

Nastava se održava u skladu sa Programom za redovno periodično osposobljavanje profesionalnih vozača, koji je odobren od Zavoda za obrazovanje odraslih RS, te je u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske i Pravilnikom o legitimaciji i stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila.

elnos