Proizvedeno u SrpskojMISIJA
Projekat „NAŠE JE BOLJE“ nastoji promovisati kvalitetne domaće proizvode, te podizanje svijesti kod stanovništva o kvalitetu i važnosti kupovine domaćih proizvoda, poboljšanje kvaliteta domaćih proizvoda, unapređenje poslovanja domaćih preduzeća i podizanje nivoa njihove konkurentnosti u odnosu na strane proizvođače i sl.

CILJ
Cilj projekta „NAŠE JE BOLJE“ je dati dodatni podsticaj domaćoj privredi za povećanje proizvodnje, novo zapošljavanje uz jačanje svijesti potrošača da kupovinom domaćih proizvoda pomažu razvoj domaće proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta.

Projektom „NAŠE JE BOLJE“ želi se promovisati vrijednosti domaće privrede i tržišnog načina razmišljanja, kao i:

  • afirmacija domaće privrede i unapređenje imidža domaćih proizvođača;
  • stvaranje povjerenja građana u kvalitet proizvoda Proizvedenih u Srpskoj;
  • uticaj na poboljšanje kvaliteta u cilju jačanja konkurentnosti domaće privrede;
  • podizanje svijesti kod stanovništva o kvalitetu i važnosti kupovine domaćih proizvoda;
  • očuvanje radih mjesta;
  • povećati zaposlenost i lična primanja radnika;
  • poboljšati penzione, zdravstvene i socijalne fondove;
  • smanjenje deficita u spoljnotrgovinskoj razjmeni;
  • podsticanje proizvodnje u Republici Srpskoj.

UNAPREĐENJE IMIDŽA DOMAĆIH PROIZVODA I PROIZVOĐAČA I STVARANJE POVJERENJA GRAĐANA U KVALITET DOMAĆIH PROIZVODA
Nažalost, među našim potrošačima i dalje važe stereotipi da je sve što je strano kvalitetnije od domaćeg. Kroz ovaj projekat trudimo se da razvijemo svijest građana Srpske da većina domaćih proizvoda u Republici Srpskoj ispunjava sve potrebne kriterijume kvaliteta i za najzahtevnija strana tržišta.

OČUVANJE RADNIH MJESTA
Jedan od glavnih ciljeva Projekta jeste da očuvamo postojeća i utičemo na otvaranje novih radnih mijesta, te da spriječimo pad plata, penzija i ukupnog standarda.

SMANJENJE DEFICITA U SPOLJNOTRGOVINSKOJ RAZMJENI I OČUVANJE NIVOA DEVIZNIH REZERVI
Rublika Srpska ima negativan bilans u razmjeni sa inostranstvom. Takva situacija za sobom povlači ekonomsku nestabilnost. Da bismo to promijenili i da bi Republika Srpska krenula da jača, neophodno je da se uveća količina novca u opticaju, odnosno, da se uveća priliv novca koji ulazi u zemlju, a da se smanji količina koja iz zemlje izlazi.

UTICAJ NA POBOLJŠANJE KVALITETA I KONKURENTNOSTI DOMAĆIH PROIZVODA
Projektom „NAŠE JE BOLJE“ možemo uticati na povećanje količine novca u opticaju u određenim segmentima proizvodnje, što za rezultat može imati veća ulaganja u toj oblasti. Otvaranje većeg broja preduzeća koja proizvode istu ili sličnu robu dovodi do veće konkurencije, što kao krajnji rezultat mora imati poboljšanje kvaliteta proizvoda. Dakle, gledajući i sa te strane, Projekat „NAŠE JE BOLJE“ je u interesu svih potrošača, a poboljšanje kvaliteta proizvoda pozitivno će uticati na konkurentnost date robe, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.

ZNAK
Projekta „NAŠE JE BOLJE“ simbolizuje Republiku Srpsku sa tekstualnom porukom „Proizvedeno u Srpskoj“ i sloganom Projekta „Naše je bolje“.

GALERIJA

Vladimir Blagojević

+387 51 222 990

+387 51 215 565

Nikolina Dorontić Alibabić

+387 51 222 990

+387 51 215 565

sava semberija

50+ Sava Semberija: Zdrav proizvod dostupan svima

| Aktuelnosti, Naše je bolje | No Comments

U pitanju je izvozno orijentisano preduzeće, čiji se proizvodni program izvozi na tri kontinenta, a koje ove godine obilježava sedam decenija postojanja.

MI Trivas

50+ Mesna industrija „Trivas“: Zdravu konkurenciju vide kao partnere

| Aktuelnosti, Naše je bolje | No Comments

Ozbiljan rad prepoznali su i brojni partneri, pa „Trivas“ tako ima odlične poslove s renomiranim brendovima poput „Podravke“ i „Perutnine Ptuj“, za koje obavljaju uslužnu proizvodnju konzerviranih proizvoda, a što je skoro polovina kompletne proizvodnje.

standard

50+ „Standard“: Radnici sačuvali fabriku, novi vlasnik je preporodio

| Aktuelnosti, Naše je bolje, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Klju¬čni mo¬me¬nat ko¬ji je odre¬dio su¬dbi¬nu i da¬lji na¬pre¬dak ovog akci¬onar-skog druš¬tva de¬sio se 2004. go¬di¬ne, ka¬da je ve¬ćin¬ski pa¬ket akci¬ja ku¬pila švaj¬car¬ska fir¬ma „Daccomet AG“, sa Edi¬nom Da¬ci¬ćem na čelu, i pre-uzela po¬slo¬va¬nje.

dermal

50+ „Dermal R“: Do kraja godine još 100 novih radnih mjesta

| Aktuelnosti, Naše je bolje, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Njihov kvalitet su prepoznali i mnogi strani brendovi kao što su „Haix“, „Gabor“, „Alpina“, „Thema“, „Richter“ i druge, za koje u ovom preduzeću proizvode polugotove proizvode.