24. MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM IZ OBLASTI CELULOZE, PAPIRA, AMBALAŽE I GRAFIKE

Početna 9 Aktuelnosti 9 24. MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM IZ OBLASTI CELULOZE, PAPIRA, AMBALAŽE I GRAFIKE

27.04.2023.

 1. međunarodni simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, održaće se u Beogradu, u Privrednoj komori Srbije, Terazije 23, od 21. do 22. juna 2023.

Simpozijum organizuju Centar celulozne, papirne, ambalažne i grafičke industrije Srbije i Tehnološko-metalurški fakultet (Katedra za grafičko inženjerstvo) Univerziteta u Beogradu, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Grada Belišća (Republika Hrvatska) i Privredne komore Srbije.

 

CILJEVI ORGANIZATORA SIMPOZIJUMA SU:

 • Da na jednom mestu okupi stručnjake koji rade u industriji celuloze, papira, ambalaže i grafike, kao i sa odgovarajućih visokoškolskih ustanova i da im pruži informacije o novim tehnologijama i o novim operacijama i procesima u već postojećim tehnologijama, koji omogućavaju sniženje cene i poboljšanje kvaliteta proizvoda, uz zaštitu životne
 • Da omogući našim stručnjacima da svojim kolegama izlože rezultate do kojih su došli u dosadašnjem radu, kao i da kritički sagledaju mogućnosti da sa malim investicijama u postojeću opremu i poboljšanom organizacijom rada u svojim firmama, ostvare kvalitetne proizvode kakve zahteva svetsko tržište.

TEME SIMPOZIJUMA SU:

 • Nove tehnologije i trendovi u procesu proizvodnje u celulozno – papirnoj industriji u cilju ekonomičnijeg poslovanja;
 • Novi materijali, tehnologije i trendovi u ambalažnoj i grafičkoj industriji;
 • Standardi i propisi u vezi sa papirom, kartonom i ambalažom – međunarodni ekološki standardi i certifikati;
 • Ekologija i zaštita životne sredine u CPAG industriji;
 • Upravljanje otpadom: ponovna upotreba i reciklaža;
 • Stari papir kao strateška sirovina;
 • Obnovljivi izvori energije;
 • Štednja energije u tehnološkim procesima;
 • Energetska efikasnost i energetski menadžment u CPAG industriji: Energetika – Efikasnost – Ekologija – Ekonomija;
 • Cirkularna ekonomija u celulozno-papirnoj i ambalažnoj industriji;
 • Primeri dobre prakse i izvedenih rešenja u industriji;
 • Školovanje kadra za CPAG industriju, potrebe i mogućnosti

 

PROGRAM SIMPOZIJUMA OBUHVATA:

Plenarna predavanja (20 + 5 minuta za diskusiju); Ostala predavanja (15 + 5 minuta za diskusiju);

Promocije tehnologija i proizvoda stranih i domaćih firmi (prema dogovoru); Organizovanje Okruglog stola – diskusije o odabranim aktuelnim temama.

Radovi koji budu uvršteni u program Simpozijuma biće štampani u Zborniku, u originalnom obliku, bez lekture i korekture. Za predavanja po pozivu je predvidjeno do 10 stranica formata A4, za ostala predavanja do 8 stranica kucanog teksta, zajedno sa slikama i prilozima.

Autori će imati na raspolaganju: video projektor, računar, ozvučenje i platno. Ukoliko autori imaju posebne tehničke zahteve, mole se da ih naznače unapred.

Radove treba dostaviti u obliku Microsot Word dokumenata, spremnih za štampanje (camera-ready), složenih prema sledećem uputstvu:

format A4, sve margine po 2,54 cm, font Calibri light, prored “single”, prvi red svakog pasusa uvučen za 1,27 cm.

Redosled pisanja: naslov rada na srpskom i engleskom (velika slova, 16 pt, bold), imena autora (12 pt), naziv i organizacije sa imenom grada i države, (12 pt), izvod rada na srpskom i engleskom (do sedam redova, 12 pt, italic), ključne reči (12 pt, bold italic), numerisan naslov poglavlja (12 pt, bold). Na primer: 1.UVOD, 12 pt, bold; tekst rada, 12 pt; literatura 11 pt, italic. U rad treba uvrstiti sve ilustracije i tabele na odgovarajuća mesta, sa potpisom ispod svake slike i naslovom iznad svake tabele (11 pt, italic). Fotografije pre ubacivanja u dokument treba pretvoriti u “grayscale” (crno-belo) sa rezolucijom u konačnoj veličini od najmanje 200 dpi i snimiti kao tif ili jpg (maksimalni kvalitet

– bez kompresije). Crteže snimiti kao “1-bit” tif sa rezolucijom od najmanje 600 dpi u konačnoj veličini.

Na kraju navesti ime i punu poštansku adresu i adresu elektronske pošte autora za korespodenciju /autora koji će prezentovati rad.

 

Prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova.

Rok za prijavljivanje radova je 20.04.2023., a da bi radovi bili objavljeni u Zborniku, treba ih poslati najkasnije do 10.05.2023. Prijavite se OVDE

Kotizacija za učešće u radu Simpozijuma je obavezna za sve učesnike i iznosi 15.000 din, a njome su buhvaćeni:

Zbornik radova i ostali materijali, osveženje u pauzama i svečana večera.

Službeni jezici skupa su srpski i engleski, i biće obezbeđen i simultani prevod. Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Marina Kršikapa, mobil:+381-60-399-8-777; e-mail: m.krsikapa@gmail.com