U Privrednoj komori Republike Srpske održava se radionica na temu jačanja konkurentnosti proizvođača koji se bave...