EBRD, EU i GIZ podržavaju digitalizaciju malih i srednjih preduzeća u BiH

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija (EU) pojačavaju podršku malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini pokretanjem programa Go Digital.

Program je predstavljen u četvrtak, 19.05.2022. godine, u Sarajevu u Greenpark by Symphony, jednoj od najuspešnijih IT kompanija u Bosni i Hercegovini.

Na događaju je istaknuto da će mala i srednja preduzeća moći aplicirati za sredstva za ulaganje u hardver i softver za različite projekte digitalne transformacije. S tim da investicije mogu biti samostalne ili kao dodatak drugim ključnim investicijama u automatizaciju ili opremu kojom se poboljšava zaštita životne sredine, kvalitet proizvoda. Cilj je da se podstakne digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća i učini ih konkurentnijim na tržištima EU, u skladu sa standardima koje zahtijevaju EU direktive.

Cilj programa Go Digital je da mala i srednja preduzeća učini produktivnijim i podstakne održivost životne sredine, jer će se najmanje 60 odsto prihoda od kredita koristiti za finansiranje investicija u zelene tehnologije. U digitalnom prostoru, program će podržati projekte iz oblasti digitalne komunikacije, informacione i IT sigurnosti, upravljanja digitalnim kompanijama i digitalnih proizvodnih procesa i usluga.

Novi program baziran je na tri stuba aktivnosti kojima će se pomoći malim i srednjim preduzećima da ulažu u digitalizaciju svog poslovanja, zajedno sa drugim investicijama za poboljšanje produktivnosti, operativne učinkovitosti i otpornosti.

Prvi element programa biće specijalizovana kreditna linija koju će obezbediti EBRD u saradnji sa lokalnim finansijskim institucijama.

EU će obezbediti podsticaje za grantove u vrednosti do 15 odsto ukupnog iznosa kredita kako bi ulaganja malih i srednjih preduzeća u digitalizaciju, automatizaciju, konkurentnost i zelene tehnologije bila pristupačnija.

Go Digital u Bosni i Hercegovini će također ponuditi malim i srednjim preduzećima pristup prilagođenim savjetodavnim uslugama i kursevima obuke kako bi im pomogao da bolje razumiju mogućnosti koje im pruža digitalizacija. Ovo znanje će im pomoći da pronađu pravi pristup i ulaganja u digitalnu transformaciju za svoju situaciju.

Iskorištavanje prednosti digitalizacije važno je za kompanije u Bosni i Hercegovini, koje se takmiče na lokalnom i međunarodnom tržištu. Radeći s lokalnim komercijalnim bankama, ove kreditne linije za konkurentnost omogućit će malim i srednjim preduzećima da dobiju finansijsku podršku za digitalizaciju i automatizaciju svog poslovanja u skladu sa svojim specifičnim potrebama.

Program će biti dopunjen aktivnostima koje Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH – GIZ), a koji će pružiti podršku za izgradnju ekosistema za digitalizaciju, automatizaciju i inovacije.

Digitalni inovativni habovi (DIH) su važan koncept u pružanju podrške digitalizaciji i mjerama inovacija u malim i srednjim preduzećima. Uslugama koje se pružaju može se pomoći malim i srednjim preduzećima da poboljšaju svoje proizvode, procese i strukture i mogu im pomoći da dođu do novih tržišta. To se može dogoditi transferom tehnologije i obukom. Rrazmjena i umrežavanje između DIH i zainteresiranih preduzećia dodatno će otvoriti nove mogućnosti i stvoriti ekosistem, što se sufinansira projektom EU4DigitalSME.

Novi program Go Digital u Bosni i Hercegovini direktno doprinosi Digitalnoj agendi Evropske komisije za Zapadni Balkan koja ima za cilj da podrži tranziciju privatnog sektora i pomogne preduzećima da u potpunosti osiguraju prednosti digitalne transformacije ekonomije.

 

Izvor: EBRD

Print Friendly

Leave a Reply