Objavljena Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku

U Službenom glasniku Republike Srpske broj 39/2022 objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku. (strana broj 7)

Izmjena ove Odluke  se odnosi na povećanje troškova jednog toplog obroka  za vrijeme jednog radnog dana, kao i u slučaju obavljanja prekovremenog rada dužeg od tri časa dnevno uvećava sa 0.75 % na 0.85 % prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, za svaki radni dan radnika ukoliko kod poslodavca nije organizovana ishrana.

Print Friendly

Leave a Reply