Obuka i sertifikacija konsultanata za digitalnu transformaciju

03.04.2024.

Pozivamo Vas da se pridružite mreži sertifikovanih konsultanata CDT PKRS i tako dobijete mogućnost da pružite podršku i vodite proces digitalne transformacije privrednih društava i organizacija u RS.

Privredna komora Republike Srpske je prepoznala značaj digitalne transformacije i uticaj na privredni na privredni razvoj, a kroz Centar za digitalnu transformaciju PKRS (CDT PKRS) pruža podrška privredi na polju digitalne transformacije u skladu sa standardizovanom konsultantskom metodologijom. Komora je prva institucija u BiH koja je sertifikovala konsultante za digitalnu transformaciju. Konsultanti su sertifikovani od strane austrijskog akreditacionog tijela WKÖ/WIFI, u skladu sa međunarodnim standardom ISO 17024.

Kvalifikovane konsultantske usluge su ključne tokom razvoja, odabira i primjene alata i proces digitalne transformacije privrednog društva, a istovremeno dodaju novu vrijednost. Kao sertifikovani konsultanti, konsultanti su partneri svojih klijenata u digitalnoj revoluciji u procesu podrške savjetovanja i implementacije.

Tokom procesa obuke i sertifikacije, svi uspješno sertifikovani konsultanti će steći neophodno znanje i alate za sprovođenje konsultantskih zadataka.

Poziv je otvoren do 15.04.2024. godine. Prijavu je neophodno poslati na engleskom jeziku (uverenja mogu biti na srpskom jeziku), zajedno sa svim pratećim dokumentima, isključivo elektronskim putem. Svoje prijave možete dostaviti na e-mail adresu: cdt.pkrs@komorars.ba .

Više informacija možete naći u Priručnik za obuku i sertifikaciju konsultanata za digitalnu transformaciju.

Kontak osoba u Privrednoj komori Republike Srpkse je Nikolina Dorontić Alibabić, telefon 051/493 138 i e-mail: cdt.pkrs@komorars.ba .

Poziv-za-drugu-generaciju-konsultantata-CDT-PKRS-2024.pdf

CDT-PKRS-Prirucnik-za-obuku-i-sertifikaciju-CCs-2024.pdf

Obrazac-za-prijavu-konsultanta.docx