Obuka kandidata za mentore praktične nastave

Početna 9 Centri 9 Centar za dualno obrazovanje 9 Obuka kandidata za mentore praktične nastave

06.07.2022.

U Doboju je danas počela trodnevna obuka kandidata za mentore praktične nastave, koji su zaduženi za realizaciju praktične nastave u privrednim društvima iz kojih dolaze. Obuku pohadja 17 mentora iz 11 najznacajnijih privrednih drustava sa Dobojske regije, koja omogucavaju realizaciju prakticne nastave za ucenike srednjih strucnih skola.

Cilj obuke mentora je sticanje pedagoških sposobnosti i vještina planiranja rada sa učenicima na praktičnoj nastavi. Obuka se izvodi po Programu obuke mentora za praktičnu nastavu, koji je razvio Republički pedagoški zavod. U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. glasnik RS 92/20) Privredna komora Republike Srpske je zadužena da provodi obuke mentora.

Obuku provodi Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa Područnom privrednom komorom Doboj u okviru projekta “Strucno obrazovanje u BiH” kojeg provodi GIZ BiH.