Poziv: Seminar o Eurokodovima i njihovoj praktičnoj primjeni u javnim radovima u BiH

U sklopu realizacije ÚNMZ-ISBIH projekta „Jačanje kapaciteta nacionalne infrastrukture kvaliteta za standardizaciju i ocjenu građevinskih proizvoda u Bosni i Hercegovini“, Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine (ISBIH) u saradnji sa Češkim uredom za standarde, mjeriteljstvo i ispitivanje (ÚNMZ), Spoljnotrgovinskom komorom BiH i Privrednom komorom Republike Srpske organizuje seminar o Eurokodovima i njihovoj praktičnoj primjeni u javnim radovima u Bosni i Hercegovini. Seminar će se održati 26. maja 2022. godine od 10:00 do 12:15 sati putem videokonferencijske veze (Zoom).

Seminar je namijenjen nadležnim institucijama u BiH koje donose pravilnike i zakone iz oblasti građevinarstva, projektantima građevinskih konstrukcija sa svim njihovim pripadajućim fazama, izvođačima građevinskih konstrukcija, strukovnim udruženjima za oblast građevinarstva, inženjerskim komorama, kao i svim drugim zainteresovanim stranama.

Cilj seminara je odgovoriti učesnicima na osnovna pitanja o standardizaciji, o evropskim standardima za eurokodove, razvoju druge generacije eurokodova te primjeni eurokodova u javnim radovima u BiH.

Ostalo je još malo vremena za prijavu.

Molimo vas da se prijavite putem ovog linka https://forms.gle/LEThLPEpvuHtExqb8, bez obzira da li ste to već učinili ili ne.

Print Friendly

Leave a Reply