Raspisan Konkurs za sufinansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje vrijedan ukupno 100.000 KM

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske raspisalo je Konkurs za sufinansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje u 2022. godini vrijedan ukupno 100.000 KM. Prema ovom konkursu, Ministarstvo će sufinansirati učešće istraživača na naučnim skupovima u inostranstvu i učešće u naučnoistraživačkim programima Evropske unije.

Prijavu na konkurs za učešće istraživača na naučnim skupovima u inostranstvu zajednički podnose kandidat i naučnoistraživačka organizacija u kojoj je kandidat zaposlen ili studira, a naučnoistraživačka organizacija mora biti upisana u registar koji se vodi pri Ministarstvu. Pored ostalog, prijavljeni kandidat treba da ima naučno, odnosno nastavno-naučno ili saradničko zvanje.

Ministarstvo odobrava sufinansiranje kotizacije za učešće na naučnom skupu i putnih troškova, pri čemu se, zavisno od raspoloživih finansijskih sredstava, prvenstveno sufinansira kotizacija. U skladu sa Planom raspodjele budžetskih sredstava Ministarstva za 2022. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 50.000 KM.

Za stimulisanje učešća naučnoistraživačkih organizacija iz Republike Srpske u Okvirnim programima Evropske unije za istraživanje i razvoj, Ministarstvo finansijski podržava naučnoistraživačke organizacije upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija. Za učešće u okvirnim programima finansijski podržava pripremne aktivnosti na izradi projektnih prijedloga i odobrene projekte,  pri čemu se prvenstveno pruža podrška prijavama za program Horizont Evropa i koordinatorima koji u prethodnom periodu nisu finansijski podržani. Ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 50.000 KM.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu Ministarstva ili direktno na centralni protokol Vlade Republike Srpske, a rok je 31.10.2022. godine.

Više informacija možete potražiti na sledećem linku:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/media/vijesti/Pages/konkurs,-medjunarodna-saradnja-2022.aspx

Konkurs za sufinansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje u 2022. godini

 

 

Print Friendly

Leave a Reply