Zajednički nastup na – Sajmu proizvoda od drveta „Carrefour du Bois“, Nant , Francuska, 01.06.-03.06.2022.

07.03.2022.

Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa SIPPO programom i uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, organizuje zajednički nastup privrednih društava iz Udruženja šumarstva i prerade drveta, iz oblasti Prerade drveta i proizvoda od drveta (tehničko drvo) na sajmu „Carrefour du Bois“, Nant , Francuska 01.06.-03.06.2022.

Sajam je posvećen isključivo prizvodima od drveta (dijelovi za namještaj, drveni elementi za građevinarstvo, paneli, podovi, stolarija, drvena ambalaža itd). Održava se svake druge godine u Nantu, Francuska i vodeći je sajam ovog tipa za tržište francuskog govornog područja.

S obzirom na već od ranije iskazani interes domaćih firmi, za nastup na francuskom tržištu, planirano je da Privredna Komora Republike Srpske za potrebe predstavljanja kompanija zakupi prostor od 36 m2. U organizaciji PKRS, na sajmu bi učestvovalo min. 3, a maksimalno 4 suizlagača.

S obzirom na već od ranije iskazani interes domaćih firmi, za nastup na Kontakt osobe za više informacija o učešću na sajmu su: Gordana Višekruna i Jelena Rodić (tel.051 493 123). Nadajući se Vašem interesu za učešće u izlaganju na sajmu„Carrefour du Bois“ 2022, te očekujući prijavu Vaše kompanije uz potpisan i ovjeren Sporazum, srdačno Vas pozdravljamo, a za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Poziv za nastup

Sporazum o uslovima izlaganja

Company profile_CDB 2022