IT centar PKRS je nastao kao potreba da sve stručne službe u Privrednoj komori RS i ostalim područnim privrednim komorama imaju informatičku podršku IT Centra u radu te da projektuje Informacioni Centar PKRS i neophodne digitalne platforme i aplikacije. Danas je IT Centar jedan od najznačajnijih IT u Republici Srpskoj koji pruža podršku za cijeli komorski sistem – PKRS i 5 područnih privrednih komora RS kao i drugim institucijama koje imaju protokol za saradnju sa PKRS korišćenjem pRegis®-a. Ovo je jedina baza podataka u Republici Srpskoj koja na jednom mjestu pruža potvrdu aktivnog rada privrednih društava i prezentuje njihove mogućnosti na jednom mjestu.

Primarni zadatak se sastojao u obezbjeđivanju kvalitetne i neophodne informatičke opreme – PC, štampači i druga oprema a od 2004. godine u PKRS i PPK Banja Luka formiranja je LAN mreža i uspostavljena prva softverska aplikacija sa bazom podataka iz područja regije Banja Luka.

Realna ulaganja u IT sektoru su pravilno i precizno definisana tako da je nabavka opreme činjena uz potpuni inženjerski pristup i isključivo planskim i programskim načinom nabavke. Primijenjeni su i standardi kvaliteta ISO jer je PKRS sertifikovana još od decembra 2005. godine. Sva oprema je u skladu sa korisničkim vještinama ali je dio opreme nabavljen kako bismo inicirali elektronsku razmjenu informacija među korisnicima i privrednim društvima.

Navedeni softver je instaliran i u ostale područne PK ali je tadašnji nivo razvoja telekomunikacija i opreme za povezivanje bio na znatno nižem nivou što je onemogućilo replikacije baza podataka i bilo koju vrstu on-line podrške i zbog malog stepena korišćenja kompjutera u poslovnoj korespodenciji.

Usluge Informacionog Centra Privredne komore RS za članice komore su bile realizovane na različite načine ali su značajne i aktivnosti IT Centra na realizaciji niza seminara, stručnih rasprava i diskusija na aktuelne teme iz IT oblasti kao što su: RS Roadshow 2006 sa Micriosoftom BiH, Uvođenje digitalne terestrijalne televizije u BiH uz učešće eminentnih stručnjaka, javne rasprave u okviru realizacije projekata EUROM, NET, EURAXESS, WeB, SEECINet, IFC, Interoperabilnost u BiH i niza drugih.

Značajno je da je uvođenje sistema kvaliteta ISO 9001 u komorskom sistemu u potpunosti tehnički završeno u IT Centru uz davanje podrške za organizaciju internih i eksternih audita kao i formiranje posebne WEB stranice sa svim procedurama, dokumentima i ciljevima koja je u internoj upotrebi za cijeli komorski sistem.

IT centar tj. Slobodan Dragičević i nekadašnji novinar Dara Crnić Babić su pokrenuli izdavanje prvo BILTENA (štampana tri Biltena) pa onda i časopisa PKRS „Privredne informacije“.

Za potrebe stručnih službi je pripremljeno niz aplikacija i baza podataka, obrađen veliki broj zahtjeva za unutrašnje i vanjske zahtjeve. Obučavali smo sve zaposlene za korišćenje pRegisa, WEB Site-a i drugih internih izdanja softvera.

MODERAN INFORMACIONI CENTAR U NOVOJ ZGRADI KOMORE (2020-2021)

Prilikom premještanja sjedišta Komore na novu adresu i u novu zgradu u ul. Branka Ćopića 6 izvršena je stručna analiza potreba i mogućnosti novih prostorija Komore, kancelarije stručnih službi, uključujući sale za sastanke i prostore u korišćenju drugih lica izvršena je analiza i projekat izgradnje modernog i raspoloživog IT centra koji uključuje modernu informaciono-komunikacionu infrastrukturu i LAN mrežu. Izvršena je integracija CENTREX VoIP telefonije sa ARUBA WI-FI ruterima za bežično korišćenje Internet pristupa za korisnike i za goste Komore.

Izabrali smo upravljive switch uređaje i Fortinet Firewall-ove (jedan u rezervi) koji sa trenutnim serverima obezbeđuju komotan i siguran rad. Dio naših servisa koristi moderan Cloud sistem sa SaaS servisima i prema zakonskim propisima koji definišu čuvanje podataka u našoj zemlji.

Neke od najbitnijih obaveza su pobrojane ispod:

PRIVREDNI REGISTAR RS – pRegis®

Po Zakonu o PKRS Privredna komora RS je jedina ovlašćena institucija koja vodi „Privredni registar RS“ – pRegis® privrednih društava i preduzetnika u RS. Ovo je baza podataka koja je nastala tako što je PKRS prikupljala i ažurirala podatkeo privrednim društvima i želja je da se koriste elektronski servisi između institucija u RS za razmjenu podataka. Ovo dovodi do standardizacije podataka između institucija i pojednostavljenja i onemogućavanja birokratskog odnosa prema privrednim društvima koji stvaraju ekonomsku sliku RS.

Registar je zaštićen i sa skraćenim je imenom pRegis®. Dijelovi pRegis®-a koji su dostupni trećim licima su na WEB portalu www.business-rs.ba Postojanje pRegisa daje mogućnost da PKRS bude davalac i usluge Sertifikata za digitalni potpis i digitalni dokument. Danas je ta aplikacija instalirana u 15 institucija i opština u RS.

Na inicijativu IT Centra formiran je koordinacioni odbor pri Agenciji za informaciono društvo RS koje okuplja direktore/načelnike IT Centara institucija koji trebaju da rade svaka 3 mjeseca na povezivanju, standardizaciji i drugim aktuelnim pitanjima.

POSLOVNI REGISTAR PRIVREDNE KOMORE RS (www.business-rs.ba) 

Poslovni registar RS je unapređenje Privrednog registra RS – pRegis® koji stručne službe PKRS i područne privredne komore u RS u svom radu koriste od 2009 godine. U ovom projektu učestvuju kao korisnici najznačajnije institucije RS kao i sve stručne službe u odjeljenjima za privredna odjeljenja Gradova u RS.

Tehnički Poslovni registar raspolaže sa dvije odvojene baze koje su u posebnoj softverskoj aplikaciji sinhronizovane tako da korisnici ovog sistema jednostavno koriste pretraživanje podataka iz ovih baza. Softverska aplikacija ima višedimenzionalnost koja omogućava povezivanje sistema pRegis®, posebno kreiranih meta podataka sa krajnje jednostavnim korisničkim interfejsom. Korišćenje i pretraga registra je besplatna za sve korisnike putem WEB-a.

Aplikacija je prilagođena korišćenju pomoću desktop računara, laptopa, tablet računara ili smart phone-a!

U toku 2021-2023 redizajna WEB portala PKRS i definisanja dodatnih domena za posebne potrebe realizacije, primjene i revizije sistema kvaliteta QM realizovan je projekat Poslovnog registra RS na posebnom domenu www.business-rs.ba a što je realizacija ranije najavljenih aktivnosti. Ovaj podsistem ima posebno značenje jer smo podijelili sva granska udruženja na sektore i za njih ažurirali posebno podatke o krajnjim proizvodima i uslugama koje naša privredna društva mogu da ponude poslovnim partnerima u našoj zemlji i u inostranstvu. Naime, problem generisanja informacije o tome šta tačno proizvode privredna društva leži u nedostacima preciznijeg opisivanja osnovne djelatnosti putem standardizovane šeme njegovog opisa i šifre!

Sa WEB portala PKRS ili putem domena www.business-rs.ba učitavate početnu stranicu. Na osnovu prikazanih printscreen-ova korišćenje Poslovnog registra je krajnje jednostavno jer postoji jedno mjesto gdje za početak ukucavanja (minimalno 4 znaka) dobijate pregled željenih podataka prema nazivu preduzeća, prema šifri ili opisu djelatnosti ili tačnom nazivu proizvoda ili usluge.

Poslije možete pretragu i filtrirati na osnovu sektora – izbor naziva ili klikom na sliku, opštine i tako višestrukim parametarskim izborom birati preciznije podatke.

Privredna komora Republike Srpske je otvorila novi kanal digitalne komunikacije sa privrednicima putem Viber zajednice kako biste mogli promptno pratiti najbitnije informacije iz domena aktuelne pravne regulative i pristupa finansiranju. Prijavite se u Viber zajednicu putem mobilnog telefona ili preko desktop Viber aplikacije putem linka – InfoBiz PKRS on Viber .

2021. godine je izvršena nadogradnja našeg portala na način da je portal Poslovni registar RS redizajniran i postavljen je novi modul za pretraživanje proizvoda, roba i usluga za potrebe naših domaćih privrednih društava što će biti vidljivo za sve koji posjećuju ovaj portal – Poslovni registar i berza roba i usluga RS (business-rs.ba). Domaće kompanije mogu objaviti ponudu i potražnju uz definisanje profila za jednu ili više osoba iz privrednih društava Republike Srpske i da link do svoje ponude pošalju putem E-mail poruke ili na drugi način vrše promociju svojih proizvoda. Svi zainteresovani mogu da vide aktuelnu ponudu i potražnju. Projekat se realizuje u saradnji sa CEI i predstavlja još jedan servis za privredu u doba pandemije COVID-19. Početak rada platforme je zvanično od jula 2021. godine.

WEB site – www.komorars.ba

Naš novi i redizajnirani WEB site je aktuelan od 27.09.2023. godine i njegovom izradom svo povezali sve digitalizovane servise kroz jednostavan pristup i prepoznatljivost. Naše stručne službe su sada u mogućnosti mnogo efikasnije obavljati složenije i višestruke zadatke prema privrednim društvima.

Ovdje se sada nalaze povezane digitalne platforme:

InfoBiz – InfoBiz (komorars.ba)

eEdukacije – eEdukacije (komorars.ba)

B2B platforma – B2B (komorars.ba)

Praktična nastava – Ugovori – eUgovor (komorars.ba)

DRUŠTVENE MREŽE

Privredna komora Republike Srpske prati i moderne trendove informisanja, praćenja aktivnosti i kolaboracije sa našim članicama i drugim zainteresovanim partnerima putem društvenih mreža:  

Naši korisnici su zadovoljni našim rešenjima jer smo pomjerili granice primjene novih tehnologija pa vas pozivamo da i sami budete dio familije uspješnih korisnika komorskih aplikacija. Za sve dodatno na raspolaganju Vam stoji IT Centar u Privrednoj komori Republike Srpske: slobodand@komorars.bait-center@komorars.ba i ict@komorars.ba , 051/493-136.

KONTAKT OSOBE

Slobodan M. Dragičević

Rukovodilac IT centra

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-136
+387 51 493-126
slobodand@komorars.ba

Operater

Stručni saradnik operater

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-137
+387 51 493-126

Aktuelno