Održana je 3. sjednica Izvršnog odbora granskog udruženja za ICT industriju

08.12.2022. godine sa početkom u 11.00h je održana 3. sjednica Izvršnog odbora (IO) granskog udruženja za IKT industriju u Privrednoj komori Republike Srpske u sjedištu kompanije „Blicnet“ d.o.o. Banja Luka koja posluje sa novim brandname SUPERNOVA. Ustaljena je praksa je da sjednice IO održavamo u sjedištima naših domaćih IKT kompanija.

Sjednica je počela sa prigodnim uvodnim obraćanjem direktora „Blicnet“ d.o.o. Banja Luka gospodina Daria Tučića, predstavljanjem tima izvršnih direktora i sa prezentacijom brandname SUPERNOVA BiH.

12.09.2022. godine uz akviziciju kablovskih operatera Telrad Net d.o.o. Bijeljina, Elta Kabel d.o.o. iz Doboja i Blicnet d.o.o. iz Banja Luke formirana je jedna kompanija „Blicnet“ d.o.o. Banja Luka koji posluje kao novi brend SUPERNOVA. Pod novim brendom korisnicima je omogućeno korištenje usluga sa novim tehnološkim mogućnostima i korisničkim pogodnostima.

Ovo je omogućeno i postignutim razvojem telekomunikacione infrastrukture koja je razvijena na cijelom prostoru Republike Srpske i BiH te omogućava ravnomjeran ekonomski razvoj i uslove koje zahtijevaju složeni procesi digitalizacije i digitalne transformacije. Veliki sistemi udružuju i veći broj malih i srednjih privrednih društava, različitih vrsta medija, najnovijih usluga za smart city i građane te doprinose razvoju start-up kompanija i lideri su u društvenoj odgovornosti

Na sjednici su prisustvovali predstavnici IKT kompanija i izrazili su svoje veliko interesovanje za konačnu i što potpuniju realizaciju aktivnosti definisanih planom i programom rada granskog udruženja za IKT te izdvajamo sledeće najznačajnije zaključke i inicijative:

 1. Potrebno je istrajati u zahtjevima za digitalizaciju svih usluga sa ciljem potpune digitalizacije Javne uprave i stvaranja realne eUprave. U dogovoru sa nadležnim ministarstvima vršiti napor na sprovođenju zahtjeva IKT sektora čiji zahtjevi utiču na uspješnost poslovanja svih privrednih sektora;
 2. Zahtijevati sastanak sa nadležni ministarstvima nakon formiranja Vlade Republike Srpske;
 3. Usljed nedostataka koji su uočeni u institucijama potrebno je insistirati na javno-privatnom partnerstvu kada je u pitanju stvaranje državnog DATA centra za koji postoje potpuni tehnički, zakonski, geografski i sigurnosni resursi što je fundamentalna osnova za funkcionalan razvoj servisa, aplikacija i usluga za privredna društva i građane;
 4. Upotreba Cloud tehnologija i IoT mreža za podršku digitalizaciji privrede u skladu sa preporukama EU i drugih projekata na kojima će IKT sektor zajednički učestvovati;
 5. Insistrirati na inicijativi da se u Zavodu za statistiku Republike Srpske počne statistički obrađivati IKT sektor jer značajno utiče na razvoj drugih sektora privrede i zauzima značajno mjesto u ekonomskim pokazateljima te projekcijama razvoja i programa ekonomskih reformi;
 6. Javno-privatno partnerstvo regulisati u skladu sa postojećim zakonskim propisima i ukoliko je potrebno insistirati na novim zakonskim rješenjima. Prije svega ovo je imperativ jer ne postoji alternativa postojećim stručnjacima u IKT kompanijama;
 7. Proces digitalizacije i digitalne transformacije mora biti sistemski podržan jer su benefiti ovog procesa izuzetno finansijski pogodni i vraćaju investiciju u potpunosti i vrlo brzo mogu doprinijeti i tehnološkom unapređenju i osavremenjavanju naših institucija i lokalnih zajednica;
 8. Proces izdavanja digitalnog potpisa i digitalnog pečata mora da bude prioritet i mora da se završi u interesu privrede;
 9. U okviru konzorcijuma formiran je Digitalni Inovacioni HUB (DIH) IDEMO koji omogućava spregu sa fakultetima i razvoj sofisticiranijih rješenja za potrebe privrede a na inicijativu privrednika;
 10. Inicirana je potreba razvoja različitih laboratorija koje treba sertifikovati za potrebe specifičnih zahtjeva IKT industrije jer se troškovi sertifikovanja jako puno odražavaju na konkurentnost proizvoda i budućih poslova na globanim tržištima;
 11. Pokrenuta je inicijativa sa institucijama Republike Srpske za strukturno modeliranje oporezivanja visokih prihoda IKT sektora usljed nedostataka zakonskih propisa, zadržavanja stručnih kadrova i uređivanje isplate plata u regularnim okvirima. Naime, pojava osnivanja samostalnih preduzetničkih firmi je dovela do isplata većeg dijela plata zaposlenih bez plaćanja obaveza što izaziva niz problema za zaposlene, za privrednike i osnivače kompanija, za „zdrave“ investitore kao i gubitaka za budžet a koji se može urediti na osnovu iskustava razvijenih zemalja i iz regiona;
 12. Odrediti sajmove u regiji ili Evropi na kojima IKT sektor može da nastupa zajedno ili pojedinačno;

 

Informacije o radu granskog udruženja za IKT industriju možete pratiti na društvenim mrežama:

Facebook: WeB – We Enforce Businesses | Facebook i Gransko udruženje za ICT | Facebook

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/branch-association-for-ict-industry-054a35253

Print Friendly

Leave a Reply