Metalurgija i obrada metala

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničenju upotrebe određenih štetnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničenju upotrebe određenih štetnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi

U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona, Ministarstvo privrede i preduzetništva poziva sva zainteresovana lica da dostave svoje komentare i sugestije na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničenju upotrebe određenih štetnih supstanci u električnoj i elektronskoj opreme.