Info Pult

IMG-9b392941beadd1cd104970389d8526dd-V

Počela trodnevna obuka mentora praktične nastave

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Cilj obuke mentora je sticanje pedagoških vještina planiranja rada sa učenicima na praktičnoj nastavi. Budući mentori će imati priliku da nauče kako motivisati učenike na praktičnoj nastavi, koje metode koristiti u radu sa učenicima, upoznati se sa nastavnim planovima i programima te zakonskom regulativu na polju stručnog obrazovanja.

Read More

Počela trodnevna obuka mentora praktične nastave

By | Centar za dualno obrazovanje | No Comments

Trodnevna besplatna obuka mentora koji su zaduženi za provođenje praktične nastave, počela je danas u Privrednoj komori. Obuku pohađa dvadeset budućih mentora iz devet poslovnih subjekata.

Cilj obuke mentora je sticanje pedagoških sposobnosti i vještina planiranja rada sa učenicima na praktičnoj nastavi. Budući mentori će imati priliku da nauče kako motivisati učenike na praktičnoj nastavi, koje metode koristiti u radu sa učenicima, upoznati se sa nastavnim planovima i programima te zakonskom regulativu na polju stručnog obrazovanja.

Obuka se izvodi po Programu obuke mentora za praktičnu nastavu, koji je razvio Republički pedagoški zavod. U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. glasnik RS 92/20), Privredna komora Republike Srpske provodi obuke mentora.

Obuka je organizovana u saradnji sa Područnom privrednom komorom Banja Luka, uz podršku projekta  TVET Stručno obrazovanje u BiH, koji provodi GIZ.

Treneri na obuci su Dijana Šobot i Dragana Graonić.

Mentori

Uručena uvjerenja za mentore praktične nastave

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore | No Comments

Uvjerenja  o uspješno završenoj obuci za mentore praktične nastave danas su uručena za 17 mentora iz 11 privrednih društava sa dobojske regije.

Nakon trodnevne teorijske, besplatne obuke, koja je održana u organizaciji Privredne komore Republike Srpske u Doboju, polaznici su polaganjem završnog testa stekli uslove za dobijanje uvjerenja. Cilj i zadatak programa obuke mentora je sticanje odgovarajućih pedagoških, didaktičkih, metodičkih znanja, organizacijskih vještina kao i poznavanja karakteristika uzrasta srednjoškolaca sa svrhom kvalitetnije realizacije programa praktične nastave za učenike srednjih stručnih i tehničkih škola u poslovnim subjektima.

Obuku je provela Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa Područnom privrednom komorom Doboj, po Programu obuke mentora za praktičnu nastavu, koji je propisao  Republički pedagoški zavod Republike Srpske.

Mentori

1

Obuka kandidata za mentore praktične nastave

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore | No Comments

U Doboju je danas počela trodnevna obuka kandidata za mentore praktične nastave, koji su zaduženi za realizaciju praktične nastave u privrednim društvima iz kojih dolaze. Obuku pohadja 17 mentora iz 11 najznacajnijih privrednih drustava sa Dobojske regije, koja omogucavaju realizaciju prakticne nastave za ucenike srednjih strucnih skola.

Cilj obuke mentora je sticanje pedagoških sposobnosti i vještina planiranja rada sa učenicima na praktičnoj nastavi. Obuka se izvodi po Programu obuke mentora za praktičnu nastavu, koji je razvio Republički pedagoški zavod. U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. glasnik RS 92/20) Privredna komora Republike Srpske je zadužena da provodi obuke mentora.

Obuku provodi Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa Područnom privrednom komorom Doboj u okviru projekta „Strucno obrazovanje u BiH“ kojeg provodi GIZ BiH.

Saška

Regionalni projekat: „Poboljšanja kvaliteta učenja utemeljenog na radu, kroz jačanje uloge koordinatora praktične nastave“

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore | No Comments

U organizaciji OeAD – Austrijske agencije za obrazovanje i internacionalizaciju organizovan zvanični početak novog regionalnog projekta za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru „Poboljšanja kvalitete učenja utemeljenog na radu,  kroz jačanje uloge koordinatora praktične nastave“. Prvi sastanak i zvanični početak projekta za BiH, organizovan je 16. i 17. juna u Neumu, gdje su učestvovali predstavnici ministarstava prosvjete, srednjih škola, pedagoških zavoda i privrednih komora.

Projekat će se realizovati u periodu 2022 do 2024. godine. Projekat će biti fokusiran na razvoj profila, te standardizaciju procesa i procedura u radu koordinatora praktične nastave.

Saškaa

praksa

Iskazivanje interesa za učešće u procesu unapređenja kvaliteta praktične nastave

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Privredna komora Republike Srpske, poziva poslovne subjekte koji imaju namjeru da u školskoj 2022/23. godini omoguće izvođenje praktične nastave za učenike srednjih stručnih i tehničkih škola, da se aktivno uključe u proces unapređenja saradnje sa sektorom obrazovanja odnosno srednjim školama u Republici Srpskoj u cilju podizanja nivoa praktičnog znanja i vještina učenika u skladu sa potrebama tržišta rada.

Read More
IMG-8e59b038bfcf26ec0708786c271a9e72-V

2. Regionalna radionica na temu planiranja projekta usmjerenog na poboljšanja kvaliteta stručnog obrazovanja

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore | No Comments

Učesnici radionice su predstavnici iz oblasti stručnog obrazovanja Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Predstavnici ministarstava prosvjete, zavoda za unapredjenje kvaliteta stručnog obrazovanja, pedagoskih zavoda, privrednih komora, srednjih stručnih skola iz regiona će kroz razmjenu iskustava u oblasti stručnog obrazovanja kreirati prijedlog regionanog projekta fokusiranog na poboljšanje kvaliteta učenja zasnovanog na radu.

Read More

1. Regionalna radionica: „Planiranje regionalnog projekta usmjerenog na razvoj kvaliteta stručnog obrazovanja i ulogu oganizatora praktične nastave”

By | Centar za dualno obrazovanje | No Comments

U organizaciji OeAD – Austrijske agencije za obrazovanje i internacionalizaciju u Beogradu 24. i 25.  marta se održava 1. Regionalna radionica na temu „Planiranje regionalnog projekta usmjerenog na razvoj kvaliteta stručnog obrazovanja i ulogu oganizatora praktične nastave”.

Učesnici radionice su predstavnici iz oblasti stručnog obrazovanja Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Predstavnici ministarstava prosvjete, zavoda za unapredjenje kvaliteta stručnog obrazovanja, pedagoskih zavoda, privrednih komora, srednjih stručnih škola iz regiona ce kroz razmjenu iskustava u oblasti stručnog obrazovanja kreirati prijedlog regionano projekta fokusiranog na poboljšanje kvaliteta učenja zasnovanog na radu.

20220324_1456481

Obuka

Trodnevna obuka mentora koji su zaduženi za provođenje praktične nastave

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore | No Comments

Trodnevna besplatna obuka mentora koji dolaze iz 12 različitih privrednih društava, a koji su zaduženi za provođenje praktične nastave, počela je danas u Privrednoj komori Republike Srpske

Cilj obuke mentora je sticanje pedagoških sposobnosti i vještina planiranja rada sa učenicima na praktičnoj nastavi. Obuka se izvodi po Programu obuke mentora za praktičnu nastavu, koji je razvio Republički pedagoški zavod.

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. glasnik RS 92/20), Privredna komora Republike Srpske je zadužena da provodi obuke mentora. U okviru planirane obuke, budući mentori će imati priliku da nauče kako motivisati učenike na praktičnoj nastavi, koje metode koristiti u radu sa učenicima, upoznati se sa nastvnim planovima i programima te zakonskom regulativu na polju stručnog obrazovanja.

Obuku provodi Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Područnom privrednom komorom Banja Luka, uz podršku projekta  TVET Stručno obrazovanje u BiH, koji provodi GIZ.

Treneri na obuci su Dragana Graonić i Dijana Šobot.

Obuka

IMG-8e3c1c44feea4e3c3ff3875cefd1cac2-V

Konferencijom „Dan partnera“ završen projekat „Moja budućnost“

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore, slide | No Comments

U okviru konferencije, rukovodilac Centra za dualno obrazovanje Privredne komore Republike Srpske, Aleksandra Mihajlović Bijelić, održala je prezentaciju o radu i aktivnostima interresorne radne grupe Republike Srpske za unapređenje zakonodavnog okvira za izvođenje praktične nastave u privrednim društvima, a nakon toga moderirala je panel diskusijom na temu „Zakonodavna rješenja za srednje stručno obrazovanje“.

Read More
IMG-8e2880ad8826b05697587dc946674dcc-V

Održana promocija Smjernica za unapredjenje saradnje privrede i stručnih škola na lokalnom nivou

By | Centar za dualno obrazovanje, slide | No Comments

U organizaciji područne privredne komore Banja Luka – Kancelarija u Prijedoru, održana promocija Smjernica za unapredjenje saradnje privrede i stručnih škola na lokalnom nivou, koja je organizovana u okviru projekta „Jačanje koordinacijske uloge Privredne komore Republike Srpske u procesu unapredjenja srednjeg obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada“ kojeg Komora provodi uz podršku Fondacije Helvetas Moja budućnost.

Read More