Info Pult

Saška

Regionalni projekat: „Poboljšanja kvaliteta učenja utemeljenog na radu, kroz jačanje uloge koordinatora praktične nastave“

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore | No Comments

U organizaciji OeAD – Austrijske agencije za obrazovanje i internacionalizaciju organizovan zvanični početak novog regionalnog projekta za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru „Poboljšanja kvalitete učenja utemeljenog na radu,  kroz jačanje uloge koordinatora praktične nastave“. Prvi sastanak i zvanični početak projekta za BiH, organizovan je 16. i 17. juna u Neumu, gdje su učestvovali predstavnici ministarstava prosvjete, srednjih škola, pedagoških zavoda i privrednih komora.

Projekat će se realizovati u periodu 2022 do 2024. godine. Projekat će biti fokusiran na razvoj profila, te standardizaciju procesa i procedura u radu koordinatora praktične nastave.

Saškaa

praksa

Iskazivanje interesa za učešće u procesu unapređenja kvaliteta praktične nastave

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Privredna komora Republike Srpske, poziva poslovne subjekte koji imaju namjeru da u školskoj 2022/23. godini omoguće izvođenje praktične nastave za učenike srednjih stručnih i tehničkih škola, da se aktivno uključe u proces unapređenja saradnje sa sektorom obrazovanja odnosno srednjim školama u Republici Srpskoj u cilju podizanja nivoa praktičnog znanja i vještina učenika u skladu sa potrebama tržišta rada.

Read More
IMG-8e59b038bfcf26ec0708786c271a9e72-V

2. Regionalna radionica na temu planiranja projekta usmjerenog na poboljšanja kvaliteta stručnog obrazovanja

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore | No Comments

Učesnici radionice su predstavnici iz oblasti stručnog obrazovanja Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Predstavnici ministarstava prosvjete, zavoda za unapredjenje kvaliteta stručnog obrazovanja, pedagoskih zavoda, privrednih komora, srednjih stručnih skola iz regiona će kroz razmjenu iskustava u oblasti stručnog obrazovanja kreirati prijedlog regionanog projekta fokusiranog na poboljšanje kvaliteta učenja zasnovanog na radu.

Read More

1. Regionalna radionica: „Planiranje regionalnog projekta usmjerenog na razvoj kvaliteta stručnog obrazovanja i ulogu oganizatora praktične nastave”

By | Centar za dualno obrazovanje | No Comments

U organizaciji OeAD – Austrijske agencije za obrazovanje i internacionalizaciju u Beogradu 24. i 25.  marta se održava 1. Regionalna radionica na temu „Planiranje regionalnog projekta usmjerenog na razvoj kvaliteta stručnog obrazovanja i ulogu oganizatora praktične nastave”.

Učesnici radionice su predstavnici iz oblasti stručnog obrazovanja Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Predstavnici ministarstava prosvjete, zavoda za unapredjenje kvaliteta stručnog obrazovanja, pedagoskih zavoda, privrednih komora, srednjih stručnih škola iz regiona ce kroz razmjenu iskustava u oblasti stručnog obrazovanja kreirati prijedlog regionano projekta fokusiranog na poboljšanje kvaliteta učenja zasnovanog na radu.

20220324_1456481

Obuka

Trodnevna obuka mentora koji su zaduženi za provođenje praktične nastave

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore | No Comments

Trodnevna besplatna obuka mentora koji dolaze iz 12 različitih privrednih društava, a koji su zaduženi za provođenje praktične nastave, počela je danas u Privrednoj komori Republike Srpske

Cilj obuke mentora je sticanje pedagoških sposobnosti i vještina planiranja rada sa učenicima na praktičnoj nastavi. Obuka se izvodi po Programu obuke mentora za praktičnu nastavu, koji je razvio Republički pedagoški zavod.

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. glasnik RS 92/20), Privredna komora Republike Srpske je zadužena da provodi obuke mentora. U okviru planirane obuke, budući mentori će imati priliku da nauče kako motivisati učenike na praktičnoj nastavi, koje metode koristiti u radu sa učenicima, upoznati se sa nastvnim planovima i programima te zakonskom regulativu na polju stručnog obrazovanja.

Obuku provodi Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Područnom privrednom komorom Banja Luka, uz podršku projekta  TVET Stručno obrazovanje u BiH, koji provodi GIZ.

Treneri na obuci su Dragana Graonić i Dijana Šobot.

Obuka

IMG-8e3c1c44feea4e3c3ff3875cefd1cac2-V

Konferencijom „Dan partnera“ završen projekat „Moja budućnost“

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore, slide | No Comments

U okviru konferencije, rukovodilac Centra za dualno obrazovanje Privredne komore Republike Srpske, Aleksandra Mihajlović Bijelić, održala je prezentaciju o radu i aktivnostima interresorne radne grupe Republike Srpske za unapređenje zakonodavnog okvira za izvođenje praktične nastave u privrednim društvima, a nakon toga moderirala je panel diskusijom na temu „Zakonodavna rješenja za srednje stručno obrazovanje“.

Read More
IMG-8e2880ad8826b05697587dc946674dcc-V

Održana promocija Smjernica za unapredjenje saradnje privrede i stručnih škola na lokalnom nivou

By | Centar za dualno obrazovanje, slide | No Comments

U organizaciji područne privredne komore Banja Luka – Kancelarija u Prijedoru, održana promocija Smjernica za unapredjenje saradnje privrede i stručnih škola na lokalnom nivou, koja je organizovana u okviru projekta „Jačanje koordinacijske uloge Privredne komore Republike Srpske u procesu unapredjenja srednjeg obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada“ kojeg Komora provodi uz podršku Fondacije Helvetas Moja budućnost.

Read More
sajt

Uvjerenja o uspješno završenoj obuci za mentore praktične nastave uručena su u Područnoj privrednoj komori Bijeljina za 15 mentora praktične nastave

By | Centar za dualno obrazovanje, slide | No Comments

Cilj i zadatak programa obuke mentora je sticanje odgovarajućih pedagoških, didaktičkih, metodičkih znanja, organizacijskih vještina kao i poznavanja karakteristika uzrasta srednjoškolaca sa svrhom kvalitetnije realizacije programa praktične nastave za učenike srednjih stručnih i tehničkih škola u poslovnim subjektima.

Read More
doboj smjernice

U Doboju održana promocija Smjernica za unapređenje saradnje privrede i stručnih škola na lokalnom nivou

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Smjernice su namjenjene privrednim subjektima čija uloga postaje sve značajnija u smislu obezbjeđivanja mjesta za učenje kroz rad, odnosno izvođenje praktične nastave u vlastitim proizvodnim odnosno uslužnim pogonima. Saradnja privrednih subjekata i srednjih škola u regiji Doboj sve više dobija na značaju i predstavljeni su pozitivni primjeri organizovanja praktične nastave, kao i mehanizmi za njeno unapređenje.

Read More
BojanTodorovicKing

U Ekonomskoj školi u Doboju od nove školske godine praktična nastava iz knjigovodstva

By | Aktuelnosti, Centar za dualno obrazovanje, ICT, slide, Zanimljivosti IKT | No Comments

Aktivnost Granskog udruženja za ICT u Privrednoj komori Republike Srpske na uspostavljanju saradnje privrednog društva „King“ d.o.o. iz Doboja i JU Ekonomske škole u Doboju omogućila da učenici Ekonomske škole Doboj od nove školske godine mogu da obavljaju praktičnu nastavu iz knjigovodstva u školi uz pomoć poslovnog softvera.

Read More
saška

Održan 3. sastanak Interresorne radne grupe za unapredjenje zakonodavnog okvira za izvodjenje praktične nastave u poslovnim subjektima u prostorijama ZTC Banja Vrućica

By | Aktuelnosti, Centar za dualno obrazovanje, Novosti, slide | No Comments

Održan 3. sastanak Interresorne radne grupe za unapredjenje zakonodavnog okvira za izvodjenje praktične nastave u poslovnim subjektima u prostorijama ZTC Banja Vrućica. Privredna komora Republike Srpske, vodjena idejom unapredjenja kvaliteta praktične nastave formirala je Interresornu radnu grupu koju čine predstavnici različitih aktera uključenih u procese obrazovanja , te institucija podrške sistemu učenja kroz rad.

Read More