Info Pult

DSCN8586

Održan seminar: „Upravljanje znanjem u sistemu kvaliteta – Organizaciono ponašanje u skladu sa ISO 9001:2015“

By | Edukacija, EEN, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Cilj seminara bio je osposobljavanje za prepoznavanje, kategorizaciju znanja i intelektualnog kapitala, upoznavanje sa osnovama upravljanja znanjem u organizacijama, direktnim i indirektnim zahtjevima nove verzije standarda ISO 9001:2015 sa fokusom na zahtjeve upravljanja znanjem.

Read More
tekstilna

U BiH uvezeno više od pola milijarde maraka odjevnih predmeta

By | Aktuelnosti, slide, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Naše kompanije su male, s malim obimom proizvodnje i malim serijama, tako da su troškovi ulaganja u sam proizvod mnogo veći, nego kad se proizvodi u velikim serijama, što je slučaj s velikim brendovima. Pokretanje vlastite proizvodnje u tekstilnoj industriji je veliki izazov i zaista iziskuje ulaganja u razvoj proizvoda, unapređenje tehnologije, modernizaciju procesa proizvodnje, iznalaska tržišta, a pored svega toga modna industrija podložna je brzim promjenama trendova, te je životni vijek proizvoda kratak.

Read More
ihk_lippezudetmold

PKRS potpisala sporazum sa njemačkom komorom Lippe-Detmold

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Sporazumom je, između ostalog, definisano da će obje komore težiti sveobuhvatnoj razmjeni informacija, a posebno putem uzajamnog informisanja članova i drugih zainteresovanih strana o događajima, razmjene spoljnotrgovinskih i regionalnih informacija, ali i organizacije aktivnosti kao što su posjete delegacija, susreti preduzetnika i događaji u određenim regijama, u cilju omogućavanja obostranog učešća članova i drugih zainteresovanih strana oba partnera.

Read More