Info Pult

“URANAK-PRODUKT” d.o.o. – u stečaju: Oglas o prodaji nepokretne imovine

By | Tenderi | No Comments

“URANAK-PRODUKT” d.o.o. – u stečaju

Karađorđeva 239

Banja Luka

 

Broj: 114-09/20

Datum: 22.09.2020.

 

Na osnovu člana 155.,160. i 161. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 16/16), a u  skladu sa čl. 24. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl.gl. RS“ broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 07.09.2020. godine, stečajni upravnik dana 23.09.2020. godine objavljuje:

 

O G L A S

o prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika

– putem zatvorenih ponuda-

 

 

  1. A) PREDMET PRODAJE

Prodaje se imovina stečajnog dužnika  “URANAK PRODUKT” d.o.o. – u stečaju,  Banja Luka, Ul. Karađorđeva 239, Banja Luka, i to:

Poslovni prostor u privredi, površine 97 m2, prizemlje stambeno-poslovnog objekta, u Banjaluci, ulica Karađorđeva br.239, katastarska čestica br. 149, upisana u banjalučki katastarski srez, katastarske opštine “Čifluk”, u list nepokretnosti br. 472/3. Poslovni prostor se sastoji o prodajnog, kancelarijskog i proizvodnog dijela gdje je duži niz godina obavljana pekarska djelatnost.

Predmet prodaje se licitira po početnoj vrijednosti u iznosu od 140.636,64 KM a koja je ujedno i procjenjena vrijednost imovine od strane ovlaštenog sudskog vještaka arhitektonsko-građevinske struke.

Na prvoj javnoj licitaciji/prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika “URANAK-PRODUKT d.o.o. – u stečaju, Banja Luka, navedena imovina se ne može prodati ispod 50% od procijenjene vrijednosti, koja je ujedno i najniža cijena na ovoj licitaciji.

  1. B) PRAVO I USLOVI NADMETANjA

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponude i uplate garantni depozit na račun stečajnog dužnika broj: 567 241 11001242 96 kod “Sberbank” a.d. Banja Luka u visini od 10.000,00 KM i to zaključno sa 07.10.2020. godine do 16:00 časova.

Dokaz o uplati depozita – uplatnicu, ponuđači su dužni da dostave uz ponudu u zatvorenoj koverti.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA – NE OTVARAJ” sa obaveznom naznakom predmeta licitacije (poslovni prostor u privredi) na adresu: Okružni privredni sud u Banjaluci, Gundulićeva br. 108, predmet broj: 57 0 St 130176 19 St, u roku od 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 08.10.2020. godine do 16:00 časova. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponuđaču, naziv predmeta licitacije i ponuđenu vrijednost. Ako je ponuđač pravno lice, potrebno je priložiti i izvod iz nadležnog registra (ne stariji od 60 dana), te kopiju lične karte ovlaštenog lica za zastupanje, ako je ponuđač fizičko lice, potrebno je uz ponudu priložiti kopiju lične karte ponuđača. Također, u zatvorenoj koverti potrebno je priložiti i potpisanu Izjavu o gubitku prava na povrat depozita u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom iz 2017 godine. Istu je moguće potpisati i prije početka licitacije u sali suda.

  1. V) VRIJEME I NAČIN IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

Komisija za licitaciju će u prisustvu ponuđača (koji budu zainteresovani da prisustvuju licitaciji) otvarati ponude u velikoj sali Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Gundulićeva br. 108, dana, 09.10.2020. godine (petak) u 13:00 časova.

Za napovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos/vrijednost za predmet prodaje. U slučaju da budu dostavljene ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije zaprimljena na protokolu suda.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, osim drugog i treće rangiranog ponuđača, vratiće se depozit u roku od 8 (osam) dana po okončanju javnog nadmetanja. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu vrijednost u roku od 30 (trideset) dana od dana oglašavanja zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja-garantnog depozita, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeći najpovoljniji ponuđač sa utvrđene rang liste.

  1. G) OSTALO

Ponuđena imovina se prodaje po principu viđeno-kupljeno, u postojećem pravnom, poreskom i dr. statusu, i neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet, pravni status i ostale karakteristike imovine. Svi troškovi koji se tiču prometovanja imovine (notarski troškovi, porezi, takse i dr. troškovi) padaju na teret kupca.

Za pregled predmeta prodaje, dokumentacije i sve dodatne informacije, možete se obratiti na tel.065/623-347.

Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dnevnom listu “Euro Blic” Banja Luka, i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba).

Stečajni upravnik

Dragan Krošnjar

industrija

Komora dostavila Vladi Srpske prijedlog mjera za Program ekonomskih reformi 2021 – 2023

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Komora je ukazala na najznačajnije mjere koje je neophodno sprovesti u kratkoročnom periodu, kako bi se stvorili uslovi za sprečavanje dodatnih negativnih uticaja krize izazvane pandemijom virusa korona, početak oporavka privredne aktivnosti i stvaranje konkurentnije i otpornije privrede, koja je generator oporavka i razvoja ekonomije i društva.

Read More
ugostiteljstvo

Štab za vanredne sitaucije prihvatio zahtjev privrednika: Broj lica u objektu zavisiće od površine prostora

By | Novosti iz Komore, slide, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

Definisano je i da su subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave dužni organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane Instituta, sa posebnim pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance i na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

Read More
119759869_3488828961344379_9019927859616183225_o

Brčko: Komora predstavila svoju ulogu u stručnom obrazovanju

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Ovaj okrugli sto danas su u Brčkom organizovali Privredna-gospodarska komora Brčko distrikta BiH i Univerzitet u Istočnom Sarajevu, u okviru međunarodnog projekta Erasmus+ „Jačanje kapaciteta u razvoju dualnog visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“, uz podršku Konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske (EUNORS).

Read More
kompenzacioni fond 14092020 portal_195869386

UO Kompenzacionog fonda odobrio isplatu 5 miliona KM za potrebe sufinansiranja kapitalnih investicija u poljoprivrednoj proizvodnji

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske upoznao se sa Informacijom o poslovnim subjektima koji u skladu sa Uredbom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom Sars-CoV-2 ostvaruju pravo na finansijsku podršku za maj mjesec 2020. godine iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske.

Read More
DSCN3507-min

Predstavljene aktivnosti projekta „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“

By | Digitalna transformacija, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Razmjena iskustava u korištenju digitanih tehnologija u oblasti upravljanja poljoprivrednim zemljištem i preispitivanja mogućnosti integracije, bila je tema sastanka partnera DeveloPPP projekta „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“ sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, koji je održan u Privrednoj komori Republike Srpske.

Read More
capture-20200911-103739-750x460

Riješiti pitanje pribavljanja viza detaširanih radnika iz BiH u Njemačkoj

By | Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Sastanku su prisustvovali predstavnici Spoljnotrgovinske komore BiH, privrednih komora Republike Srpske i Federacije BiH, te Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala pri Privrednoj komori Republike Srpske i Udruženja za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala pri Privrednoj komori Federacije BiH.

Read More