O UDRUŽENJU ELEKTRO I HEMIJSKE INDUSTRIJE

Prema Zakonu o Privrednoj komori Republike Srpske (Službeni glasnik br. 65/08) i Statutu Privredne komore Republike Srpske (Službeni glasnik br. 121/08) Komora organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko Područnih privrednih komora i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne grane.
U skladu stim članovi komore koji se organizuju u Udruženje elektro, hemijske industrije su privredna društva svrstana na osnovu registracije djelatnosti ili proizvodnih programa iz kojih proističu i zajednički interesi koji se ostvaruju kroz rad ovog Udruženja.
Osnovni cilj udruženja je zastupanje i promocija zajedničkih interesa pred republičkim i drugim tijelima i unapređenje djelatnosti metalurgije i prerade metala.
Ciljevi Udruženja realizuju se kroz niz aktivnosti od kojih su najznačajnije :

 • Pokretanje inicijativa, razmatranje i davanje mišljenja i predloga na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i drugih strateških dokumenata koji su u funkciji razvoja i rada privrednih društava članica ovog Udruženja.
 • Praćenje i analiza privrednih kretanja u privredi sa posebnim osvrtom na ovaj sektor
 • Aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata iz zemlje i inostranstva kroz poslovne susrete, dolazeće i odlazeće misije, sajamske nastupe i posjete.
 • Organizovanje seminara i drugih stručnih skupova iz djelatnosti privrednih društava
 • Saradnja sa stručnim i naučnim organizacijama u zemlji i inostarnstvu
 • Prikupljanje, obrada različitih podataka potrebnih našim članicama
 • Istraživanje tržišta i saradnja sa privrednim društvima u ovim aktivnostima
 • Saradnja sa udruženjima komora iz BiH i inostranstva
 • Izrada brošura i ostalih informacionih materijala
 • Poslovi proizašli iz javnih ovlaštenja
 • Drugi poslovi i zadaci kojima se razvija i unapređuje poslovanje privredne grane

Udruženje ostvaruje svoje zadatke utvrđene Statutom Privredne komore i Pravilnikom o organizaciji i radu Udružnja neposredno i preko svojih predstavnika u organima i tijelima Udruženja.
Organi Udruženja su Skupština Udruženja i Izvršni odbor udruženja, a u zavisnosti od specifičnih interesa članica niži oblici organizovanja su Grupacije i Odbori koji su sastavni dijelovi Udruženja.
Skupština broji 35 članova.
Predsjednik Skupštine Udruženja je Mirko Karaulac Mehanizmi B  d.o.o. Gradiška.
Izvršni odbor broji 15 članova.
Predsjednik IO je Zoran Tošić, Mreža Netvork d.o.o. Derventa.

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

sim tehnik

Sim tehnik: Milion evra za novu opremu

| Aktuelnosti, Elektro i hemijska | No Comments

Preduzeće „Sim tehnik“ osnovano je 2007. godine i trenutno zapošljava 230 radnika. Nedavno je stavljen u funkciju novi proizvodni pogon koji se prostire na površini od tri hiljade metara kvadratnih, a u toku je izgradnja nove hale za skladištenje robe na površini od 600 metara kvadratnih.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 25: Used cars by German manufacturer Volkswagen are parked at a dealership in Battersea on September 25, 2015 in London, England. The Department for Transport's Vehicle Certification Agency, the UK's national approval authority for new road vehicles, has announced that it will re-run laboratory tests on engines and compare the results with emissions from on-the-road tests in the wake of the VW test-rigging scandal. The German car manufacturer has admitted selling vehicles in the US with diesel engines that could detect when they were being tested for emission, changing the vehicles performance accordingly in order to improve results. (Photo by Rob Stothard/Getty Images)

Devet firmi iz Srpske zainteresovano za saradnju sa „Folksvagenom“

| Elektro i hemijska, Metalurgija i obrada metala, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Riječ o firmama „Kosmos“, „Novi Jelšingrad“, „VIS“ i „Elas“ iz Banjaluke, te „SEP“ i „Orao“ iz Bijeljine, „Sim tehnik“ iz Kotor Varoša, „TPE“ iz Laktaša i „Mreža netvork“ iz Dervente.

hemikalije

Obavještenje pravnim licima koja se bave prometom sredstava za pranje i čišćenje

| Elektro i hemijska, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Zdravstvena inspekcija trenutno sprovodi intenzivniju kontrolu primjene navedenih propisa što u konačnici za rezultat ima povećan priliv zahtjeva za registraciju djelatnosti s hemikalijama i registraciju različitih proizvoda, od strane pravnih lica koja se nisu uskladila sa propisima na snazi u zakonom ostavljenim rokovima.

Višt

Fabrika „Višt“ otvorila novi pogon

| Aktuelnosti, Elektro i hemijska | No Comments

Novootvoreni pogon Fabrike „Višt“ iz Rudanke kod Doboja koja proizvodi vakuumske prese sa membranom, danas su posjetili ministar nauke i tehnologije Srpske Jasmin Komić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i najavili podršku ministarstava tom preduzeću.