Elektro i hemijska

Objavljen Javni poziv za prijavu projektne ideje za zajednice obnovljive energije (ZOE)

Objavljen Javni poziv za prijavu projektne ideje za zajednice obnovljive energije (ZOE)

Objavljen javni poziv za prijavu projektne ideje za zajednice obnovljivih izvora energije (ZOE). Poziv za projektne ideje će biti otvoren za jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, nevladine organizacije, mala i srednja preduzeća i pojedince, a koji imaju za cilj korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije prvenstveno radi zadovoljenja energetskih potreba članova zajednice.

Poziv: Info sesija za prijavu projektne ideje za zajednice obnovljive energije (ZOE), Banja Luka, 25.08.2022.

Poziv: Info sesija za prijavu projektne ideje za zajednice obnovljive energije (ZOE), Banja Luka, 25.08.2022.

Objavljen poziv za učešće na info sesijama na kojima će biti predstavljen javni poziv za prijavu projektne ideje za zajednice obnovljivih izvora energije (ZOE). Poziv za projektne ideje će biti otvoren za jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, nevladine organizacije, mala i srednja preduzeća i pojedince, a koji imaju za cilj korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije prvenstveno radi zadovoljenja energetskih potreba članova zajednice.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničenju upotrebe određenih štetnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničenju upotrebe određenih štetnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi

U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona, Ministarstvo privrede i preduzetništva poziva sva zainteresovana lica da dostave svoje komentare i sugestije na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničenju upotrebe određenih štetnih supstanci u električnoj i elektronskoj opreme.