Objavljen Javni poziv za prijavu projektne ideje za zajednice obnovljive energije (ZOE)

Početna 5 Udruženja 5 Elektro i hemijska 5 Objavljen Javni poziv za prijavu projektne ideje za zajednice obnovljive energije (ZOE)

Projekat “Dekarbonizacija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini (BiH)” (u nastavku “DecES”), implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH a finansira Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ). U saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO), DecES pomaže BiH u njenim naporima da učini opskrbu energijom održivijom i ispuni svoje obaveze iz Ugovora o Energetskoj zajednici (EnCT), kao i druge međunarodne obaveze iz oblasti energije i klime. Za više informacija o projektu, posjetite ovaj link: https://www.giz.de/en/worldwide/93051.html.

U cilju poboljšanja i jačanja posebno okvirnih uslova za dekarbonizaciju energetskog sektora sa fokusom na promociju energetske efikasnosti i obnovljive energije, DecES je fokusiran na promociju obnovljive energije kroz projekte energetskih zajednice.

U skladu sa ovim ciljem, DecES objavljuje poziv za prijavu projektne ideje za zajednice obnovljivih izvora energije (ZOE), i to za jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, nevladine organizacije, mala i srednja preduzeća i pojedince.

Zajednica obnovljive energije je pravno lice osnovano sa cijem korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije prvenstveno radi zadovoljenja energetskih potreba članova zajednice. Pri tome, članovi ZOE mogu biti fizička ili pravna lica, javna preduzeća i institucije, uključujući i jedinice lokalne samouprave. Malo i srednje preduzeće može biti član ZOE pod uslovom da proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora ne predstavlja njegovu osnovnu djelatnost.

Nakon podnošenja prijava, biće kontaktirani nosioci četiri projektne ideje i pozvani na razgovor o projektnom prijedlogu. Razgovor će rezultirati odabir dvije projektne ideje.

Nosioci projektnih ideja dobiće podršku za razvoj poslovnih planova u vidu tehničke pomoći, koja uključuje jačanje kapaciteta, obuke i angažovanje stručnjaka za izradu dokumenata. Poslovni plan će služiti nosiocima projektne ideje za definisanje pravca razvoja ideje i obezbjeđenje finansijskih sredstava za realizaciju projekta.

Osnovni kriteriji za odabir projekta ZOE su: (1) cilj projekta je usaglašen za zahtjevima EU RED II direktive, a koji se odnosi na korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije radi zadovoljenja energetskih potreba članova ZOE, (2) projekat ima jasne ekološke, ekonomske i socijalne koristi za članove ZOE i društvo, (3) projekat je zasnovan na otvorenom i dobrovoljnom učešću njenih članova, (4) prebivalište članova ZOE je u opštini u kojoj se izvodi projekat ili u opštini čija se teritorija graniči sa teritorijom opštine na kojoj se izvodi projekat i (5) ZOE proizvodi, koristi, skladišti, prodaje, razmjenjuje električnu energije iz obnovljvih izvora u postrojenjima u vlasništvu ZOE.

Prijave projektnih ideja možete izvršiti na e-mail:

Rok za prijave je 30.09.2022. godine, e-mail treba sadržavati naznaku: „Prijava projektne ideje: Zajednica obnovljive energije“. Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati:

Prezentacije sa informativnih sesija možete preuzeti:

MER RS Nada Milovcevic Banja Luka

GIZ DecES Mario Jasic Banja Luka

GIZ DecES Minela Isakovic Banja Luka

Aktuelno