Poziv: Info sesija za prijavu projektne ideje za zajednice obnovljive energije (ZOE), Banja Luka, 25.08.2022.

Projekat “Dekarbonizacija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini (BiH)” (u nastavku “DecES”), implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) Savezne Republike Njemačke. U saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO), DecES pomaže BiH u njenim naporima da učini opskrbu energijom održivijom i ispuni svoje obaveze iz Ugovora o Energetskoj zajednici (EnCT), kao i druge međunarodne obaveze iz oblasti energije i klime. Za više informacija o projektu, posjetite ovaj link: https://www.giz.de/en/worldwide/93051.html.

U cilju poboljšanja i jačanja posebno okvirnih uslova za dekarbonizaciju energetskog sektora sa fokusom na promociju energetske efikasnosti i obnovljive energije, DecES je fokusiran na promociju obnovljive energije kroz projekte energetskih zajednica.

U skladu sa ovim ciljem, DecES objavljuje poziv za učešće na informativnim sesijama na kojima će biti prezentovan planirani javni poziv za prijavu projektne ideje za zajednice obnovljivih izvora energije (ZOE). Poziv će biti otvoren za jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, nevladine organizacije, mala i srednja preduzeća i pojedince.

Zajednica obnovljive energije je pravno lice osnovano sa cijem korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije prvenstveno radi zadovoljenja energetskih potreba članova zajednice. Pri tome, članovi ZOE mogu biti fizička ili pravna lica, javna preduzeća i institucije, uključujući i jedinice lokalne samouprave. Malo i srednje preduzeće može biti član ZOE pod uslovom da proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora ne predstavlja njegovu osnovnu djelatnost.

Nakon podnošenjam prijava na javni poziv, biće kontaktirani nosioci četiri projektne ideje i pozvani na razgovor o projektnom prijedlogu. Razgovor će rezultirati odabirom dvije projektne ideje.

Nosioci projektnih ideja dobiće podršku za razvoj poslovnih planova u vidu tehničke pomoći, koja uključuje jačanje kapaciteta, obuke i angažovanje stručnjaka za izradu dokumenata. Poslovni plan će služiti nosiocima projektne ideje za definisanje pravca razvoja ideje i obezbjeđenje finansijskih sredstava za realizaciju projekta.

Osnovni kriteriji za odabir projekta ZOE su: (1) cilj projekta je usaglašen za zahtjevima EU RED II direktive, a koji se odnosi na korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije radi zadovoljenja energetskih potreba članova ZOE, (2) projekat ima jasne ekološke, ekonomske i socijalne koristi za članove ZOE i društvo, (3) projekat je zasnovan na otvorenom i dobrovoljnom učešću njenih članova, (4) prebivalište članova ZOE je u opštini u kojoj se izvodi projekat ili u opštini čija se teritorija graniči sa teritorijom opštine na kojoj se izvodi projekat i (5) ZOE proizvodi, koristi, skladišti, prodaje, razmjenjuje električnu energije iz obnovljvih izvora u postrojenjima u vlasništvu ZOE.

Termini informativnih radionica su:

  • 25.08.2022. godine, Privredna komora Republike Srpske, Branka Ćopića 6, 7800 Banja Luka sa početkom u 10:00
  • 30.08.2022. godine, Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine, Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo sa početkom u 10:00

Prijavu za učešće na informativnim radionicama zainteresovani mogu izvršiti putem linka za prijavu:

Dodatne informacije i upite možete uputit na email adrese: a.hodzic@kfbih.com , a.karahasan@kfbih.com

Dodatne informacije i upite možete uputit na email adrese: nikolinad@komorars.ba, slobodans@komorars.ba.

Krajnji rok za prijavu je 19.08.2022. godine. Prijavljeni učesnici će blagovremeno dobiti  obavještenje o finalnoj agendi radionice i pristupnom linku za sastanke. Preliminarnu agendu informativnih sesija možete preuzeti OVDJE.

POZIV

Aktuelno