Centar za dualno obrazovanje i obrazovne politike

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik 92/20),  Privrednoj komori Republike Srpske povjerene su  nadležnosti koje se odnose na sprovođenje obuka mentora praktične nastave, provjeravanje ispunjenosti uslova za obrazovanje učenika kod poslodavca, te vođenje registra ugovora o obrazovanju učenika kod poslodavca.

Centar je osnovan radi uspostavljanja institucionalne saradnje sa Ministarstvom prosvjete i kulture i Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske, poslodavcima, institucijama i drugim nadležnim organima u cilju implementacije dualnog obrazovanja i praktične nastave kod poslodavca povezujući sistem obrazovanja sa privredom.

Nadležnosti Centra su:

  • Propisivanje uslova za obrazovanje učenika kod poslodavca, vršenje provjere ispunjenosti uslova za obazovanje učenika u dualnom sistemu obrazovanja i praktičnoj nastavi kod poslodavca
  • Organizovanje obuka i provjere znanja za mentore praktične nastave
  • Vođenje Registra ugovora o dualnom sistemu obrazovanja i praktičnoj nastavi kod poslodavca
  • Prikupljanje i obezbjeđivanje informacija o potrebama i promjenama na tržištu rada
  • Pripremanje i donošenje programa podrške procesu dualnog obrazovanja, strategija, konkretnih mjera i inicijativa u vezi sa razvojem uslova za implementaciju procesa dualnog obrazovanja
  • Učešće u organizaciji seminara, prezentacija i sličnih aktivnosti u cilju formiranja i jačanja svijesti poslodavaca o značaju i koristima procesa dualnog obrazovanja

Registar ugovora je platforma na kojoj se nalaze podaci o svim sklopljenim ugovorima između poslovnih subjekata i srednjih stručnih i tehničkih škola, odnosno učenika o izvođenju praktične nastave. Registar će omogućiti uvid u broj učenika na praktičnoj nastavi van škole, broj poslovnih subjekata koji omogućavaju realizaciju praktične nastave, te informacije o strukama i zanimanjima u kojima se realizuje praktična nastava.

Aktuelno