Privredna komora Republike Srpske osnovala je Centar za dualno obrazovanje Privredne komore Republike Srpske.

Aktuelnosti

 

Recent Posts / View All Posts

IMG_7364_424727936

Predstavnici Komore na Konferenciji: „Kvalitetna praktična nastava – put do bržeg zaposlenja“

| Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Konferencija je bila posvećena dvjema temema: „Kvalitetna praktična nastava – put do bržeg zaposlenja“, i „Regionalni savjeti za obrazovanje u Republici Srpskoj – od inicijative do realizacije“. U panelu o prvoj temi učestvovala je Aleksandra Mihajlović Bijelić, rukovodilac Centra za dualno obrazovanje i obrazovne politike Privredne komore Republik Srpske, koja je govorila o ulozi Komore u unapređenju kvaliteta praktične nastave.

Print Friendly
243801013_3926409137586357_6177274692098055045_n

Održan sastanak interresorne radne grupe za unapređenje zakonodavnog okvira za izvođenje praktične nastave u privrednim društvima

| Centar za dualno obrazovanje, Edukacije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Definisanje iznosa novčane naknade za učenike na praksi, poreska opterećenja koja na taj iznos treba da izdvoje privredna društva, kao i obavezno osiguranje učenika i provođenje mjera zaštite na radu, bile su domininante teme današnjeg sastanka, koji je održan danas u prostorijama Komore u Banjoj Luci.

Print Friendly

Aleksandra Mihajlović Bijelić

Sekretar

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-132

+387 51 493-126

Print Friendly