DigIT SME

Održana online edukacija „Značaj i primjena standarda ISO 22301:2019”

Održana online edukacija „Značaj i primjena standarda ISO 22301:2019”

Upravljanje kriznim situacijama i izrada planova kontinuiteta je veoma važna za obezbjeđenje kontinuiteta poslovanja privrednih društava, što se posebno pokazalo u uslovima COVID-19. Izrada plana kontinuiteta poslovanja organizacije se uvijek pokaže kao vrijedna investicija u kriznim situacijama, rečeno je na današnjem vebinaru.

Poziv na online edukaciju „Značaj i primjena standarda ISO 22301”

Poziv na online edukaciju „Značaj i primjena standarda ISO 22301”

Cilj edukacije je unapređenje znanja u oblasti upravljanja kriznim situacijama. Upravljanje kriznim situacijama i izrada planova kontinuiteta je veoma važna za obezbjeđenje kontinuiteta poslovanja privrednih društava, što se posebno pokazalo u uslovima COVID-19. Izrada plana kontinuiteta poslovanja organizacije se uvijek pokaže kao vrijedna investicija u kriznim situacijama.