Održana online edukacija „Značaj i primjena standarda ISO 22301:2019”

Unapređenje znanja u oblasti upravljanja kriznim situacijama, cilj je online edukacije „Značaj i primjena standarda ISO 22301:2019”, koju je danas organizovala Privredna komora Republike Srpske.

Upravljanje kriznim situacijama i izrada planova kontinuiteta je veoma važna za obezbjeđenje kontinuiteta poslovanja privrednih društava, što se posebno pokazalo u uslovima COVID-19. Izrada plana kontinuiteta poslovanja organizacije se uvijek pokaže kao vrijedna investicija u kriznim situacijama, rečeno je na današnjem vebinaru.

Predavač na edukaciji bila je Nina Ugrinoska, konsultant, projekt menadžer, predavač u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom, menadžmenta bezbjednosti informacionih sistema, kriznog menadžmenta, kontinuiteta poslovanja i oporavka, zaštite ličnih podataka, bankarskih procesa, upravljanja finansijama (GAP Analyse, Due Diligence Analyse, Business Process Management, Business Analyst,) ERP  sistema. Ugrinoska je i vodeći ocjenjivač za ISO 27001, ISO,20000-1, ISO 22301, ISO 9001 i ISO 14001.

Edukacija je organizovana u okviru projekta „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT SME“, koji implementira Privredna komora RS, u partnerstvu sa privrednim društvima Saga NFG d.o.o. Banja Luka i Topinox d.o.o. Prnjavor, te Područnom privrednom komorom Banja Luka i Inovacionim centrom Banja Luka, koji sufinansira Evropska unija kroz EU4Business.

Cilj projekta je podići konkurentnost i inovacione kapacitete izvozno-orijentisanih malih i srednjih preduzeća (MSP) metaloprerađivačke i mašinske industrije Republike Srpske.

Jedna od projektnih aktivnosti usmjerena je na unapređenje znanja i vještina malih i srednjih preduzeća u oblasti digitalne transformacije i poslovanja u uslovima pandemije COVID-19. Rezultat projekta je elektronska platforma e-edukacije (https://edukacije.komorars.ba) koja je namijenjena realizaciji edukacija, razmjeni informacija, znanja i iskustva.  Putem ove platforme biće realizovana i ova online edukacija.  

EU4Business je projekat Evropske unije koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Ukupna vrijednost ovog projekta je 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (sa 15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (sa 1,1 miliona eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

Aktuelno