Održan prvi vebinar na novoj platformi Komore „e-edukacije“

273222220_4029135810647022_8457465011538118923_n„Mjere zaštite na radu u uslovima pandemije COVID-19“, naziv je prvog webinara koji je Privredna komora Republike Srpske danas organizovala na novoj online platformi „e-edukacije“.

Organizacijom ovog webinara ozvaničen je početak rada platforme „e-edukacije“, koja je rezultat projekta „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT“.

Projekat, čija je vrijednost iznosila 484.400 KM, od čega su Evropska unija i Vlada SR Njemačke, u okviru EU4Business-a, obezbijedili 384.000 KM, realizovala je Privredna komora Republike Srpske, u partnerstvu sa privrednim društvima „Saga NFG“ d.o.o. Banja Luka i „Topinox“ d.o.o. Prnjavor, Područnom privrednom komorom Banja Luka i Inovacionim centrom Banja Luka.

Cilj projekta je podizanje konkurentnosti i inovacionih kapaciteta izvozno orijentisanih malih i srednjih preduzeća (MSP) metaloprerađivačke i mašinske industrije Republike Srpske primjenom digitalne transformacije.

Platforma je namijenjena realizaciji edukacija, razmjeni informacija, znanja i iskustva, radi povećanja korištenja digitalnih tehnologija u funkciiji unapređenja znanja i vještina.

Cilj ovog webinara, kojem je prisustvovalo više od 60 učesnika, bio je unapređenje znanja u oblasti primjene mjera zaštite na radu u uslovima pandemije COVID-19, kako bi preventivno djelovali, zaustavili širenje pandemije i osigurali bezbjednost na radu.

Predavač je bio diplomirani inženjer mašinstva, Goran Šobot, stručnjak u oblasti zaštite na radu iz JNU “Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske”.

Sutra će biti održana i druga online edukacija „Značaj i primjena standarda ISO 22301:2019 (Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja)“.

Pozive na sve aktuelne edukacije, kao i dodatne informacije o ovoj platformi, moguće je pronaći na stranici http://edukacije.komorars.ba.

Na ovaj način, Privredna komora Republike Srpske, kao asocijacija koja je, između ostalog, fokusirana na uvođenje digitalizacije u privredu Srpske, zbog čega je i formirala Centar za digitalnu transformaciju, pokazuje da ide u korak sa savremenim trendovima i digitalizuje svoje procese.

EU4Business je projekat Evropske unije koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Ukupna vrijednost ovog projekta je 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (sa 15 miliona evra) i Savezna Republika Njemačka (sa 1,1 miliona evra). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

Aktuelno