Ispitivanje interesa za primjenu ESCo modela finansiranja projekata EE

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, a u okviru projekta „Pokretanje finansiranja životne sredine u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja” (URBANLED) provodi istraživanje sa ciljem procjene interesa za primjenu ESCo modela finansiranja projekata energetske efikasnosti.

Cilj upitnika:

Upitnik ima za cilj ispitati interes, mogućnosti i rizike kompanije za primjenu ESCo modela za projekte energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini. Rezultati upitnika biće korišteni za pripremu aktivnosti tehničke podrške koje će biti provedene u 2023 godini. Upitnik je podijeljen u tri dijela sa sljedećim specifičnim ciljevima:

Dio I: Osnovne informacije – cilj je prikupiti osnovne informacije o kompaniji

Dio II: Interes i prepreke za provođenje ESCo modela finansiranja – cilj je ispitati nivo interesa, te uslove pod kojim je kompanija voljna da uđe u implementaciju ESCo projekta.

Dio III: Potencijal za provođenje ESCo projekata – cilj je ispitati mogućnosti za integraciju ESCo koncepta u poslovni model kompanije.

Upitnik se nalazi na sljedećem linku: https://forms.office.com/r/B1ipuqGVVN

O projektu: 

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini provodi projekat „Pokretanje finansiranja životne sredine u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ (URBANLED), finansiran od strane Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), u saradnji sa institucionalnim partnerima na lokalnom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou, sa ciljem uspostavljanja ESCo modela poslovanja za provođenje projekata energetske efikasnosti.

 

Print Friendly

Leave a Reply