Preduzetništvo žena

Anketa “Žene u logistici”

Anketa “Žene u logistici”

Za potrebe definisanja određenih aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju i promociji preduzetništva žena i pripremu podataka za izradu strateškog dokumenta za razvoj preduzetništva žena, Savjet za preduzetništvo žena Privredne komore Republike Srpske pripremio je anketu koja se odnosi na sve pravne subjekte koji u okviru svog poslovanja imaju jednog ili više radnika zaposlenih na poslovima koji se odnose na logistiku.

Za ispunjavanje ankete potrebno je nekoliko minuta (manje od 5 minuta), pa vas pozivamo da nam pomognete u ovom jedinstvenom istraživanju koje nastoji pružiti novi uvid u oblast brzorastućeg zanimanja i poslova u logistici.