Privredna komora Republike Srpske osnovala je Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske, koji će omogućiti iskorak domaće privredu u oblasti primjene digitalnih rješenja u poslovnim procesima s ciljem povećanja konkurentnosti ekonomije i primjene inovacija u Republici Srpskoj. Centar kao poslovna podrška na polju digitalne transformacije, radiće na unapređenju znanja i vještina zaposlenih u privredi, pružajući konsultantsku podršku, promovišući i pružajući informativne i savjetodavne usluge u oblasti digitalne transformacije.

Osnovni cilj Centra je unapređenje poslovnog okruženja i pružanje usluga optimizacije i ubrzavanja poslovnih procesa, efikasnijeg i transparentnijeg poslovanja, automatizacije procesa i radnih postupaka, odnosno transformacije procesa u privrednim društvima i prilagođavanja modernim tehnološkim procesima rada u privredi.

Aktivnosti Centra realizovaće se kroz identifikovanje potreba privrednih subjekata u pogledu unapređenja njihovog poslovanja kroz implementaciju procesa digitalne transformacije, te obezbjeđenja edukacije, savjetovanja, obučavanje i sertifikovanje konsultanata za izradu ekspertskih analiza i digitalnih strategija u privrednim društvima, te stvaranjem strateških partnerstava sa nosiocima tehnologija i privrednih društava koji će u svom poslovanju primjenjivati ova rješenja.

Osnivanju Centra prethodilo je potpisivanje Sporazuma o saradnji na uspostavljanju Mreže za digitalnu transformaciju privrede Republike Srpske koji je zaključen između Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, Ministarstva privrede i preduzetništva RS, Inovacionog centra Banja Luka, Njemačke organizacije za podršku i razvoj GIZ i Privredne komore Republike Srpske, a kojim je definisano da će Komora osnovati Centar za digitalnu transformaciju Republike Srpske, kao podršku privrednim društvima u procesu digitalne transofrmacije.

Aktuelnosti

 

Recent Posts / View All Posts

DSCN3585

ShareIT: Unapređenje znanja i vještina privrednih društava u korištenju informaciono-komunikacionih alata

| Digitalna transformacija, Novosti iz Komore, ShareIT Platform, slide | No Comments

Prvi specifični cilj je povećanje IT i digitalnih kapaciteta MMSP kroz proces unapređenja znanja i vještina u cilju primjene savremenih IT alata i tehnologija u komunikaciji i poslovnim procesima.

Print Friendly
DSCN3573

Podrška Komore digitalnoj transformaciji preduzeća

| DigIT SME, Digitalna transformacija, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Privredna komora Republike Srpske sprovodi niz projekata, a jedan od njih je „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u malim i srednjim preduzećima – DigIT“.

Print Friendly
DSCN3507-min

Predstavljene aktivnosti projekta „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“

| Digitalna transformacija, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Razmjena iskustava u korištenju digitanih tehnologija u oblasti upravljanja poljoprivrednim zemljištem i preispitivanja mogućnosti integracije, bila je tema sastanka partnera DeveloPPP projekta „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“ sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, koji je održan u Privrednoj komori Republike Srpske.

Print Friendly
IMG-0a1668ae87b0826012ebc7107c7b8a97-V

Počele konsultantske posjete u okviru Projekta „Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH“

| Digitalna transformacija, Novosti iz Komore, slide | No Comments

U okviru ovog projekta počele su prve posjete sertifikovanih konsultanata u pilot preduzećima za izradu digitalnih strategija. Posjete su počele u dva privredna društva Novi Jelšingrad d.o.o. Banja Luka i Mreža Network d.o.o. Derventa, a do kraja septembra realizovaće se posjete i u ostalim privrednim društvima.

Print Friendly

Dragana Kokot

Direktor

Sektor za pravne poslove

+387 51 215 784

+387 51 215 565

Olivera Radić

+387 51 232 950

+387 51 215 565

Nikolina Dorontić Alibabić

+387 51 222 990

+387 51 215 565

Dokumenta

Print Friendly