Inovacijska vaučer shema: Otvoren Javni poziv za podršku malim i srednjim preduzećima

Saradnja s predstavnicima akademske zajednice i digitalnih inovacijskih hub-ova malim i srednjim preduzećima nerijetko je jedan od ključnih faktora uspjeha kojim se doprinosi razvoju kvaliteta inovacije u preduzećima.

Prepoznajući važnost ove saradnje, INTERA Tehnološki Park sredinom godine započeo je realizaciju projekta BOOST kojeg podržava projekt “Inovacija i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME“, koji sufinansiraju Europska unija i Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju SR Njemačke (BMZ), a implementira GIZ.

Upravo u okviru ovog projekta u utorak, 25.7.2023. godine na ovogodišnjem izdanju konferencije CONNECTO svečano je otvoren Javni poziv za mala i srednja preduzeća koja će u narednom periodu imati priliku prijaviti svoje inovativne projekte i dobiti direktnu podršku kroz saradnju s predstavnicima akademske zajednice i digitalnih inovaijskih hub-ova. Prije nešto više od mjesec dana INTERA Tehnološki Park otvorio je Javni poziv za sve zainteresovane predstavnike akademske zajednice i istraživačkih centara u Bosni i Hercegovini za pružanje usluga malim i srednjim preduzećima. 15 fakulteta i digitalnih inovacijskih hub-ova s više od 150 eksperata u proteklom je periodu prijavilo svoje usluge iz područja tehnoloških inovacija, prava i intelektualnog vlasništva, digitalne transformacije te razvoja i internacionalizacije koje su predstavljene u objavljenom katalogu.

Sva zainteresovana mala i srednja preduzeća s područja BiH u okviru ovog poziva mogu izabrati jednog pružatelja usluga i pripadajuću uslugu te ostvariti pravo na jednokratku podršku u okviru Inovacijske vaučer sheme. Ovaj program podrazumijeva finansijsku podršku za pruženu uslugu u maksimalnom iznosu od 5.000,00 EUR (protuvrijednost u BAM) te uz obvezno sufinansiranje od 10% koje će osigurati mala i srednja preduzeća s kojima pružatelji usluga ostvare saradnju.

Sve detalje Javnog poziva zainteresovani potencijalni aplikanti mogu pronaći ovdje gdje mogu pročitati i sve o načinu prijave, a u slučaju dodatnih pitanja mogu se obratiti na boost@intera.ba.

Dodatne informacije o Javnom pozivu moći ćete dobiti i na online Info sesiji koja će se održati u ponedjeljak, 28.8.2023. godine u 10:00h, putem Zoom platforme .  Svoje mjesto na ovom događaju možete osigurati popunjavanjem obrasca na linku.

Projekt BOOST je dio projekta Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u BiH/EU4DigitalSME kojeg zajednički financiraju Europska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) s ciljem razvoja ekonomije u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na digitalnu transformaciju. Projekt implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

 

Aktuelno