Pokretanje digitalne platforme PKRS za podršku malim i srednjim preduzećima

U Privrednoj komori Republike Srpske (PKRS) održan je sastanak rukovodstva Komore i privrednog društva LANACO d.o.o Banjaluka, zbog pokretanja digitalne platforme koja će biti podrška za mala i srednja preduzeća u svrhu održavanja njihovog kontinuiteta poslovanja. Ovo je dio aktivnosti na projektu “HELP DESK“, kojeg sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta.

Digitalna platfoma HELP DESK će sadržavati neophodne servise i informacije za podršku privrednim društvima, mogućnost edukacije privrednih društava u oblasti digitalizacije, te održavanje online B2B susreta, što će pomoći u održavanju kontinuiteta poslovanja u kriznim situacijama.

Realizacija ovih aktivnosti je planirana do 24. novembra ove godine, do kada je planirano da projekat i traje.

EU4BusinessRecovery je projekat Evropske unije koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 u Bosni i Hercegovini. Projekat je vrijedan 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP od januara 2021. do juna 2023. godine. Više informacija o EU4Business Recovery projektu na: www.eu4business.ba.

Aktuelno