Poziv na online edukaciju „Čuvanje i skladištenje podataka u MSP”

Privredna komora Republike Srpske organizuje jednodnevnu online edukaciju na temu „Čuvanje i skladištenje podataka u MSP”, koja će se održati u četvrtak, 27.10.2022. godine sa početkom u 11:00 časova, putem elektronske platforme PKRS, E-edukacije (https://edukacije.komorars.ba)

U današnjim uslovima digitalnog poslovanja organizacije upravljaju velikom količinom podataka i zapisa, koje je potrebno smjestiti, organizovati i čuvati na odgovarajući i bezbjedan način. U eri digitalnog poslovanja i ovi procesi su pretrpjeli velike izmjene, od fizičkog do digitalnog čuvanja i skladištenja podataka privrednih subjekata.

Cilj edukacije je upoznavanje učesnika sa novim tehnologijama skladištenja i čuvanja podataka, a koje doprinose smanjenju troškova poslovanja, upoznavanju sa prednostima korištenja Cloud sistema, te povećanju dostupnosti i efikasnosti razmjene podataka i informacija.

Budući da su organizacije svakodnevno izložene napadima na podatke, krađom identiteta i drugim obllicima nezakonitog preuzimanja podataka, jedna od tema vebinara biće posvećena važnosti zaštite podataka od napada, kako bi se sektor MSP-a upoznao sa pojmom Cyber napada i Cyber bezbjednosti. Takođe, iskusni predavači će predstaviti najbolje bezbjednosne prakse i najbolje načine zaštite, ali i upoznati ucesnike sa zaštitom mrežne infrastrukture i podataka, kao i sa zajedničkom odgovornošću u ovom procesu.

Predavači na edukaciji su Milan Popović, Milijana Mikić i Mile Pecelj iz LANACO Edukacionog Centra – IT edukacionog centra, sa najširim portfoliom usluga u BiH i najvećim brojem sertifikovanih trenera iz različitih oblasti.

Edukacija se organizuje u okviru projekta Kreiranje podrške/help deska za održavanje i unapređenje poslovanja MSP u uslovima uzrokovanim COVID 19 – HELP DESK“, koji implementira Privredna komora Republike Srpske, a sufinansira ga Evropska unija kroz širi program EU4BusinessRecovery. Projekat ima za cilj unaprijediti znanje i kapacitete MSP kako bi održali kontinuitet poslovanja u kriznim uslovima poslovanja, kao što je COVID-19.

Webinar je besplatan za sve učesnike, a link za pristup obuci će Vam biti dostavljen na mail nakon izvršene prijave. Prijaviti se možete putem linka https://edukacije.komorars.ba/event/cuvanje-i-zastita-podataka-u-msp/ do 26.10.2022. godine.

 

EU4BusinessRecovery je projekat Evropske unije, koji pruža podršku BiH u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Projekat je vrijedan 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od januara 2021. godine do juna 2023. godine. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba/o-eu4business-recovery.

Aktuelno