Poziv na obuku „DIGITALNA AKADEMIJA“

Početna 5 Digitalna transformacija 5 Poziv na obuku „DIGITALNA AKADEMIJA“

Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske organizuje novi program obuke pod nazivom „Digitalna akademija“, čiji je cilj sticanje znanja o različitim vidovima i mogućnostima digitalizacije u poslovanju. Program obuke je kreiran kroz projekat „DigitalBIZ“ koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP u BiH).

Kome je namijenjena?

„Digitalna akademija“ je namijenjena edukaciji zaposlenih u malim i srednjim privrednim društvima koja su u procesu digitalne transformacije poslovanja ili namjeravaju da ga započnu. Kroz ovaj program obuke polaznici će savladati elemente digitalne transformacije koje su zajedničke svim sektorima privrede i upoznati se sa mogućnostima razvoja novih proizvoda i primjene inovacija putem digitalizacije.

Programi

„Digitalna akademija“ sadrži dva modula obuke:

  • Modul 1: Digitalizacija i razvoj novog proizvoda i usluga (dvodnevna obuke, 07-08.04.2022. sa početkom u 10 časova u prostorijama Privredne komora RS)

Prvi modul obuke biće organizovan u prostorijama Privredne komore RS, dok će drugi modul biti organizovan na digitalnoj platformi za e-learning. Broj učesnika prvog modula je 20, dok će online obuka omogućiti modularno pohađanje sadržaja neograničenom broju učesnika, uz prednost fleksibilnog praćenja edukacije. Online obuka će biti dostupna na online platformi za e-learning https://edukacije.komorars.ba/ od 15.04.2022. godine.

Kotizacija

Obuka po učesniku iznosi 997 KM od kojih projekat DigitalBIZ finansira 90% troškova, te kotizacija po učesniku iznosi 99 KM + PDV. Za prijavu dvije osobe iz istog preduzeća omogućen je popust od 20%.

Što dobijate od Digitalne akademije?

Obuka obuhvata 16 sati predavanja LIVE i ONLINE, te edukativni materijali predavača u elektronskom obliku. Svi kandidati koji budu pohađali obuku, imaće priliku da provjere stečeno znanje i dobiju uvjerenje o uspješno odslušanoj „Digitalnoj akademiji“.

Prijave se vrše popunjavanjem online prijavnog obrasca https://edukacije.komorars.ba/ . Zbog ograničenog broja učesnika za prvi modul, rok za prijavu je 05.04.2022. godine. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon +387 51 493 138. Kontakt osoba je Nikolina Dorontić Alibabić.

Pozivamo vas da se na vrijeme prijavite za ovu obuku i saznate brojne mogućnosti koje nudi digitalizacija i primjena inovacija u privredi.

Digitalna akademija-poziv

Digitalna akademija-program

Aktuelno

Poziv na radionicu „Kako poboljšati poslovanje preduzeća koristeći EU instrumente podrške“

Poziv na radionicu „Kako poboljšati poslovanje preduzeća koristeći EU instrumente podrške“

Cilj radionice je upoznavanje preduzeća sa instrumentima za unapređenje njihovih inovativnih kapaciteta korišćenjem digitalnih tehnologija i EU instrumenata podrške. Zahvaljujući digitalnim rješenjima i EU instrumentima, uz odgovarajuću podršku i raspoložive alate, kao i kroz saradnju sa predstavnicima javnog sektora i naučno-istraživačkih institucija, preduzeća mogu značajno unaprijediti svoje poslovanje.

Konferencija “Zelena ekonomija – Pokretač održivog razvoja privrede RS”

Konferencija “Zelena ekonomija – Pokretač održivog razvoja privrede RS”

Cilj Konferencije je podizanje svijesti o značaju obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i zelene ekonomije, kako bi se iskoristili ukupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ušteda i informisanje privrede o izazovima koji dolaze uvođenjem mehanizma za oporezivanje roba koje se uvoze u EU i pri čijoj se proizvodnji oslobađa velika količina ugljen-dioksida (CO2).

Poziv na online događaj „Digitalizacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru“ – EEN WB++ “Pitch & Match“

Poziv na online događaj „Digitalizacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru“ – EEN WB++ “Pitch & Match“

Pozivamo Vas da učestvujete na online događaju EEN WB++ ”Pitch & Match” – misija online IKT kompanija za mala i srednja preduzeća aktivna u području digitalizacije na temu: “Digitalizacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru”.
Imajući u vidu značaj proizvodnje hrane i potrebu povećanja produktivnosti agro-food sektora, ovaj događaj će biti posvećen digitalizaciji poljoprivrede kao važnom faktoru za povećanje produktivnosti ovog sektora. Organizacija ovog događaja je planirana 10. maja 2023. godine od 10.00 do 12.00 časova.