Predstavljenje EBRD programa „GO DIGITAL IN BIH“

Početna 5 Novosti iz Komore 5 Predstavljenje EBRD programa „GO DIGITAL IN BIH“

U okviru programa „Go Digital in BiH“, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske organizuje seminar namijenjen domaćim proizvodnim firmama 24. maja 2023. godine od 11:00 do 12:00 sati u prostorijama Privredne komore RS (Banja Luka, ul. Branka Ćopića 6).

Tokom seminara biće predstavljeni aspekti digitalizacije malih i srednjih preduzeća (MSP) sa naglaskom na prednosti uvođenja automatizacije i digitalizacije u proizvodne procese, te modeli finansiranja digitalizacije i automatizacije poslovanja kroz „Go Digital in BiH“ program.

Dnevni red: Predstavljanje-programa-Go-Digital-in-BiH.pdf

 

Više o programu „Go Digital in BiH“

S ciljem jačanja podrške MSP u BiH, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija (EU) razvile su program „Go Digital in BiH“ koji podržava MSP u BiH u njihovim naporima da se automatizuju i digitalizuju.

Program ”Go Digital in BiH“ je dizajniran da omogući MSP u BiH da svoje poslovanje usklade sa EU standardima u oblasti zaštite okoliša, sigurnosti i zdravlja na radu, te kvaliteti i sigurnosti proizvoda, povećavajući nivo automatizacije i digitalizacije u operativnim procesima. Viši nivoi digitalizacije jačaju konkurentnost MSP, jer digitalni procesi poboljšavaju kvalitet proizvoda, sigurnost radnika, brzinu i preciznost poslovanja, dok istovremeno smanjuju stopu neuspjeha.

Ukoliko ste zainteresirani za učešće, prijavu možete izvršiti klikom na e-mail: nikolinad@komorars.ba.

Aktuelno